Rozwiązania problemów z zaburzeniami metabolizmu u krów mlecznych

phileo

Zaburzenia metaboliczne mogą wywierać znaczący wpływ na wydajność laktacji, płodność, ogólny stan zdrowia i długowieczność krów. Większość zaburzeń metabolicznych pojawia się w okresie okołowycieleniowym i jest związana z przejściem ze stanu zasuszenia do stanu laktacji. Mimo że stale doskonalimy żywienie krów i zarządzanie nimi w okresie przejściowym, zaburzenia metaboliczne pozostają poważnym zagrożeniem ze względu na to, że dobór genetyczny idzie w kierunku stałego zwiększania produkcji mleka.

 

Najczęstszym zaburzeniem metabolicznym, które ma największy wpływ na produkcyjność krów w okresie przejściowym, jest ketoza, a zwłaszcza subkliniczna postać ketozy występująca w wyniku ujemnego bilansu energetycznego. Ketoza subkliniczna jest kosztownym zaburzeniem wpływającym na wydajność mleczną w ciągu całej laktacji, jak również na wydajność reprodukcyjną i poziom odporności krowy mlecznej. Dane wskazują, że ketoza subkliniczna prowadzi do spadku pobrania suchej masy nawet o 20% i zmniejszenia wydajności mlecznej średnio o 2 kg.

picto dairy

Dlaczego krowy doświadczają ujemnego bilansu energetycznego?

Phileo dash

Po wycieleniu zapotrzebowanie na energię drastycznie wzrasta wraz z produkcją mleka, co skutkuje tym, że przekracza ono możliwości wynikające z pobrania paszy. Krowy otrzymują z niej mniej energii niż potrzeba do produkcji mleka i na potrzeby organizmu, co prowadzi do ujemnego bilansu.

Aby poradzić sobie z tą nierównowagą energetyczną, zwierzęta mobilizują zapasy tłuszczu zgromadzone w organizmie. Lipidy z rezerw tłuszczu są transportowane jako nieestryfikowane kwasy tłuszczowe (NEFA) do wątroby, gdzie są wykorzystywane jako źródło energii. Wymiona zużywają glukozę do produkcji mleka, co skutkuje niskim poziomem glukozy we krwi, a zarazem niskim poziomem insuliny. Niski poziom insuliny inicjuje mobilizację tłuszczu potrzebnego do pokrycia natychmiastowego zapotrzebowania na energię. Mechanizmy te występują u wszystkich krów po wycieleniu. Jeżeli jednak zwierzę nie wyjdzie szybko z ujemnego bilansu energetycznego, będzie borykać się z problemami zdrowotnymi i rozwinie się u niego subkliniczna lub nawet kliniczna ketoza.

Podział energii po wycieleniu

Phileo dash

Gruczoł mlekowy ma pierwszeństwo w wykorzystaniu glukozy. Wymię wykorzystuje glukozę do wytwarzania laktozy – jest to główny motor produkcji mleka, a krowa jest zaprogramowana do tej produkcji, która ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi funkcjami. Niski poziom insuliny we krwi skutkuje niskim poziomem innych ważnych hormonów, takich jak IGF1, który jest wyjątkowo ważny dla rozwoju pęcherzyków jajnikowych i przyszłej wydajności reprodukcyjnej krowy.

 

Jeżeli wyjście z ujemnego bilansu energetycznego zajmuje długi czas, poziom nieestryfikowanych kwasów tłuszczowych (NEFA) wzrasta, co ma bezpośredni negatywny wpływ na jakość komórek jajowych. Ponadto przeciążona NEFA wątroba zaczyna wytwarzać ciała ketonowe, które w wyższych stężeniach są toksyczne i mogą negatywnie wpływać na układ odpornościowy. Wyższe stężenia NEFA prowadzą również do stłuszczenia wątroby.

Rola układu odpornościowego podczas ujemnego bilansu energetycznego

Phileo dash

Wysoka produkcja mleka nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na ujemny bilans energetyczny. W okresie okołowycieleniowym działanie wrodzonego i adaptacyjnego układu odpornościowego krowy ulega zmianie, co zwiększa ryzyko zachorowania na choroby zakaźne mogące wywoływać procesy zapalne. Po wycieleniu krowy wykazują podwyższone markery ogólnoustrojowego stanu zapalnego, często bez wyraźnych oznak infekcji. Zapalenie jest reakcją wrodzonego układu odpornościowego zaangażowanego w proces porodu i może być wyindukowane przez różne zmiany metaboliczne oraz hormonalne zachodzące podczas wycielenia. Aktywowany układ odpornościowy potrzebuje ogromnych ilości energii (głównie w postaci glukozy), aby podtrzymać ten stan zapalny. Energia ta może być równa luce energetycznej u krów znajdujących się w ketozie i w znacznym stopniu przyczynia się do ujemnego bilansu energetycznego po wycieleniu. Niekorzystny wpływ na oocyt i dalszą wydajność reprodukcyjną mają również metabolity stanu zapalnego.

Zastosowanie preparatu Actisaf® Sc47 w celu przeciwdziałania zaburzeniom metabolicznym po wycieleniu

Phileo dash

Uzupełnienie diety o probiotyk drożdżowy Actisaf® Sc 47 pozwala poprawić odporność krów i zmniejszyć ryzyko wystąpienia ujemnego bilansu energetycznego. Osiąga się to dzięki ograniczeniu ogólnoustrojowego stanu zapalnego oraz poprawie pobrania suchej masy i fermentacji w żwaczu, co skutkuje znacznie większą dostępnością energii do produkcji mleka dla gruczołu mlekowego.

 

Suplementacja odpowiednią dawką preparatu Actisaf® Sc 47 w okresie przejściowym ma znaczący wpływ na ogólnoustrojowy stan zapalny i ujemny bilans energetyczny, wspomagając adaptację metaboliczną krowy do optymalnej laktacji.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania bydłem mlecznym

dairy immunity
rumen health
milk quality

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash