Program na rzecz zdrowia jelit prosiąt

phileo

Utrzymanie zdrowia jelit u prosiąt ma daleko idące skutki dla ich
całego cyklu wzrostu i dlatego działania w tym zakresie powinny rozpoczynać się w kojcu porodowym. Zapewnienie prosiętom pobrania wystarczającej ilości siary i mleka w okresie ssania jest niezbędne dla optymalnego stanu zdrowia oraz rozwoju systemu barier jelitowych.

 

Odsadzenie jest krytycznym etapem w życiu prosiąt, skutkującym ogromnym stresem żywieniowym, środowiskowym i społecznym dla zwierzęcia. Jelita są głównym organem dotkniętym stresem podczas odsadzenia, więc optymalizacja zdrowia jelit prosiąt przed tą fazą wywrze pozytywny wpływ na wydajność po odsadzeniu, a korzyści te zwielokrotnią się, gdy zwierzę zbliży się do fazy wzrostu/końcowego etapu tuczu. Firma Phileo by Lesaffre opracowała rozwiązania, które pomagają w utrzymaniu zdrowia jelit prosiąt, wspierając optymalną wydajność w okresie ssania i odchowu, a w szczególności w okresie odsadzenia.

picto swine

Wspomaganie układu odpornościowego prosiąt preparatem Actisaf

Phileo dash

Odsadzenie od lochy jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu prosiąt i może generować zaburzenia w funkcjonowaniu jelit oraz układu odpornościowego.

Wzmocnienie systemu odpornościowego prosiąt przez uzupełnienie diety loch preparatem Actisaf® przez okres ciąży (94 dni) i do końca laktacji (28 dni), z dodatkową suplementacją preparatem Actisaf® za pośrednictwem zgłębnika (1 g, 3 razy w tygodniu) w okresie ssania okazało się skuteczne w zapobieganiu biegunce u prosiąt po zakażeniu enterotoksynogennym szczepem pałeczki okrężnicy dzień po odsadzeniu. Ochronę tę przypisuje się zwiększonemu poziomowi IgA w surowicy obserwowanemu u prosiąt suplementowanych preparatem Actisaf®.

Poprawa integralności jelit i zwalczanie patogenów u odsadzonych prosiąt

Phileo dash

Głównym celem zarządzania zdrowiem jelit w okresie odchowu jest przezwyciężenie plateau wzrostu, które występuje w pierwszym tygodniu po odsadzeniu, głównie wskutek dobrowolnego ograniczenia pobrania paszy po procesie odsadzenia. Wykazano, że suplementacja prosiąt preparatem Actisaf® poprawia zdrowie jelit i wydajność prosiąt z powodu immunomodulacyjnej funkcji związków drożdży, o której mowa powyżej, oraz dlatego, że suplementacja ta modyfikuje i stabilizuje mikrobiotę jelitową. U prosiąt, którym podawano Actisaf®, niższe było również wydalanie E. coli.

Modulacja stanu zapalnego i statusu antyoksydacyjnego

Phileo dash

Probiotyk drożdżowy spożyty przez prosię z kału lochy może działać bezpośrednio na jelita prosiąt i zwiększać wydajność dzięki poprawie zdrowia jelit – przez działanie immunomodulacyjne lub sprzyjanie rozwojowi korzystnych bakterii w mikrobiocie jelitowej. Dwa badania in vitro opublikowane w 2011 roku wykazały, że immunomodulujące działanie preparatu Actisaf® może ograniczać zapalenie komórek nabłonka indukowane przez enterotoksynogenne szczepy E. coli.

Selsaf® pozwala znacznie skuteczniej odkładać selen w mięśniach prosiąt, tworząc pulę tego pierwiastka w postaci selenometioniny, która może być wykorzystywana w okresach stresu w celu poprawy aktywności antyoksydacyjnej enzymów. Odkładanie selenometioniny w mięśniach poprawia również wzrost mięśni i jakość mięsa dzięki wysokiemu poziomowi selenobiałek.

Wspieranie wydajności zwierząt i efektywności wykorzystania paszy za pomocą preparatu Actisaf

Phileo dash

Suplementacja preparatem Actisaf® zarówno przed, jak i po odsadzeniu poprawia wydajność prosiąt
w 28. dniu po odsadzeniu przez modyfikację mikrobioty jelit tylnych. W porównaniu do grupy kontrolnej suplementacja probiotykiem drożdżowym poprawiła większość mierzonych parametrów zootechnicznych, co sugeruje, że suplementacja prosiąt preparatem Actisaf® zarówno w okresie ssania (w diecie lochy lub w prestarterze okołoodsadzeniowym – creep feed), jak i w okresie poodsadzeniowym (w diecie stosowanej w okresie odchowu) jest bardzo ważna dla optymalizacji zdrowia prosiąt i ich wydajności.

Rozwiązania i doświadczenie firmy Phileo by Lesaffre są kluczem do zaawansowanego zarządzania zdrowiem jelit na wszystkich etapach cyklu rozwoju prosiąt w kontekście społecznym i środowiskowym. Celem tego zarządzania jest:

 

  1. Wyeliminowanie stosowania antybiotyków w dawkach subterapeutycznych jako stymulatorów wzrostu
  2. Ograniczenie terapeutycznego stosowania antybiotyków dzięki poprawie zdrowia prosiąt
  3. Zmniejszenie problemu oporności na leki w medycynie i weterynarii
  4. Zaradzenie stale rosnącym obawom konsumentów dotyczącym pozostałości leków w produktach pochodzenia zwierzęcego
  5. Częściowe wyeliminowanie stosowania produktów zwierzęcych jako źródła wysokiej jakości białka w prestarterach podawanych prosiętom, co zmniejszy koszty i problemy związane z bioasekuracją

Dowiedz się więcej o naszych programach

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash