Zdrowie i żywienie trzody chlewnej

Phileo dash

Zagadnienia genetyki, żywienia i zdrowia nigdy nie podlegały
tak szybkiej transformacji, jak obecnie. Nasi eksperci ds. trzody chlewnej aktywnie poszukują naturalnych, innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy zdrowia i wydajności zwierząt, przyczyniając się do szybkich zmian następujących w całej branży. Sprzyjając wzrostowi zdrowszej mikrobioty i wykształceniu silniejszego systemu odpornościowego, nasze rozwiązania mają korzystny wpływ na wydajność oraz dobrostan zwierząt, umożliwiając redukcję stosowania antybiotyków lub ZnO w paszy.

swine

Zrównoważone żywienie i nowoczesna hodowla trzody chlewnej

Phileo dash

Jednym z głównych osiągnięć w produkcji trzody chlewnej w ostatnich latach jest poprawa wydajności loch. Przynosi ona jednak również wyzwania – niektóre z krajów o najwyższej produkcji stoją w obliczu rosnącego poziomu śmiertelności przed odsadzeniem wskutek zwiększonej liczebności miotów i wyższego odsetka małych prosiąt przy urodzeniu. W rezultacie zagadnienia dotyczące żywienia stały się bardziej złożone niż w przeszłości – trzeba uwzględniać nie tylko czynniki decydujące o wydajności, ale także ich wpływ na dobrostan zwierząt, środowisko, zdrowie, jakość produktów i ogólny zrównoważony rozwój branży. Rozwiązania Phileo, których skuteczność potwierdzono w badaniach naukowych, sprzyjają poprawie zdrowia jelit i wzmocnieniu reakcji immunologicznych, co skutkuje zmniejszeniem śmiertelności w gospodarstwie oraz przyczynia się bezpośrednio do bardziej zrównoważonego i rentownego działania branży.

Przejście do ery poantybiotykowej w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów

Przejście do ery poantybiotykowej w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów

Phileo dash

Obawy związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe i jej konsekwencjami dla zdrowia publicznego stały się kluczowym bodźcem do ograniczenia stosowania antybiotyków na całym świecie. W ramach swojego zaangażowania w redukcję antybiotykooporności firma Phileo by Lesaffre opracowała rozwiązania oparte na probiotykach drożdżowych/oczyszczonych frakcjach drożdży, które – jak wykazały to badania naukowe – korzystnie wpływają na zdrowie jelit przez zmniejszenie presji patogenów i stymulację układu odpornościowego u trzody chlewnej. Umożliwia to ograniczenie stosowania antybiotyków w żywieniu trzody chlewnej.

Zwalczanie patogenów w celu poprawy zdrowia jelit i redukcji stosowania ZnO

Phileo dash

Biegunka po odsadzeniu jest dużym problemem, potencjalnie powodującym wysoką śmiertelność prosiąt. Stosowanie ZnO stało się ostatnio w Europie i poza nią przedmiotem dyskusji dotyczących wpływu tego związku na środowisko glebowe i wodne oraz jego możliwych powiązań z rozwojem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W związku z ograniczeniem stosowania ZnO branża musi znaleźć inne skuteczne sposoby kontroli patogenów, takich jak E. coli, oraz modulacji mikrobioty u prosiąt przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości strawnego białka w paszach dla prosiąt i poprawie strawności włókna.

Prosaf® w żywieniu prosiąt po odsadzeniu

Prosaf® w żywieniu prosiąt po odsadzeniu

Phileo dash

Prosaf® – bogaty w niezbędne aminokwasy i kwasy glutaminowe oczyszczony wyciąg z drożdży – jest wysoce strawnym i smacznym źródłem białka dla trzody chlewnej. Prosaf® jest innowacyjnym, opłacalnym środkiem dla producentów trzody chlewnej, który może być dodawany do diety prosiąt po odsadzeniu, co owocuje zwiększonym pobraniem paszy, lepszym zdrowiem jelit i wyższą wydajnością prosiąt.

Innowacyjne rozwiązania dla trzody chlewnej

Nasze programy dla trzody chlewnej

gut health swine
Program Neonate phileo

Dowiedz się więcej na temat zarządzania trzodą chlewną

Zrównoważone żywienie i nowoczesna hodowla trzody chlewnej

Powiązane artykuły

Przepraszamy, brak wpisów spełniających podane kryteria.

W ofercie dostępne są różnorodne preparaty skierowane zarówno do właścicieli dorosłych zwierząt, jak i producentów prosiąt. Bez względu na wiek warto dbać o żywienie trzody chlewnej, ponieważ zbilansowana dieta uzupełniona o dobrze dobrane mieszanki probiotyczne ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju i wydajności inwentarza. Warunki bytowe i dobrostan przekładają się z kolei na jakość mięsa i optymalne zyski z prowadzenia gospodarstwa wykorzystującego probiotyki.

Odporność a probiotyki dla trzody chlewnej

W przypadku odsadzania prosiąt i walki z biegunką sprawdzało się stosowanie ZnO, a więc paszy uzupełnionej o tlenek cynku, który postrzegany jest jako zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z tego powodu od początku 2023 roku wykorzystywanie wysokich dawek tego związku w żywieniu zostało zabronione. Stosując probiotyk, można go zastąpić i wspomóc mikroflorę oraz działanie jelit, a tym samym zmniejszyć ryzyko występowania problemów ze strony układu pokarmowego u młodych zwierząt.

O jakości mięsa decyduje wiele czynników – m.in. to, w jakich warunkach utrzymywana jest trzoda chlewna. Żywienie jest więc jednym z najważniejszych aspektów przesądzających o prowadzeniu zbalansowanej hodowli, która jest opłacalna dla właściciela, a jednocześnie zapewnia zwierzętom dobrostan i zdrowie.

Zrównoważone żywianie trzody – jakie ma znaczenie?

Prezentowane dodatki do paszy służą wsparciu funkcjonowania organizmów zwierząt hodowlanych poprzez zbilansowaną dawkę. Probiotyki dla trzody chlewnej mogące regulować pracę systemu immunologicznego dzięki poprawie mikroflory jelitowej oraz mogą mieć niebagatelny wpływ na jakość życia i rozwój hodowli. Ich celem jest wzmocnienie układu odpornościowego, a ponadto są stosowane z myślą o zwiększeniu stopnia przyswajalności pobieranego pożywienia.

Probiotyki wpływają pozytywnie na proces trawienia. Żywienie takie staje się dla trzody chlewnej korzystne także z uwagi na możliwość ograniczenia liczby stosowanych antybiotyków. Wszystko to może przekładać się na żywotność zwierząt oraz ilość i jakość mięsa.

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash