Zdrowie żwacza i efektywność wykorzystania paszy

phileo

Bydło opasowe po odsadzeniu trafia na pastwisko, dopóki nie osiągnie masy ciała wystarczającej do przeniesienia do obory dla opasów. Przed przeniesieniem do obory dla bydła opasowego dieta cieląt składa się głównie z trawy, z niewielką ilością paszy treściwej lub bez jej udziału. Po przybyciu do obory dla opasów cielęta muszą zostać przestawione na paszę treściwą, a proces ten wymaga adaptacji populacji bakterii żwacza. Uważa się, że zmiana ta powinna trwać co najmniej 14 dni, aby osiągnąć optymalną równowagę bakteryjną żwacza i uniknąć zaburzeń jego funkcjonowania, takich jak kwasica.

 

Kwasy organiczne są normalnymi produktami fermentacji żwaczowej, podczas której bakterie żwacza metabolizują węglowodany do kwasów organicznych (lotnych kwasów tłuszczowych i kwasu mlekowego). Lotne kwasy tłuszczowe są wykorzystywane przez zwierzę jako podstawowe źródło energii. Celem fazy opasu końcowego jest żywienie bydła paszą o wysokim udziale zbóż, więc przejście z poprzedniego etapu paszy objętościowej wymaga zapewnienia okresu przejściowego w celu zmiany zachowań żywieniowych zwierząt.

picto beef

Zmiany bakteryjne

Phileo dash

Populacja mikroorganizmów w żwaczu bydła pastwiskowego obejmuje głównie te, które najskuteczniej rozkładają włókna zawarte w paszy objętościowej. Z kolei mikroorganizmy w żwaczu bydła karmionego zbożem to te, które doskonale radzą sobie z trawieniem skrobi i wydajnym metabolizowaniem kwasu mlekowego. W celu uniknięcia kwasicy żwacza przy przejściu z diety włóknistej na zbożową wymagany jest okres średnio 4 tygodni dla zapewnienia skutecznej przemiany bakteryjnej.

Zmiany w zachowaniu

Phileo dash

Bydło żywiące się paszą objętościową pobiera ją do chwili, gdy jego żwacz jest fizycznie pełny. Z kolei bydło na diecie opartej na zbożach musi spożywać ograniczoną ilość paszy, co daje czas na wchłonięcie nagromadzonych kwasów przed następnym posiłkiem.

 

Bez odpowiedniego okresu przejściowego, który umożliwia stopniową zmianę mikrobiomu żwacza i zachowania zwierząt, u bydła dochodzi do nadmiernego nagromadzenia kwasów w żwaczu, co skutkuje subkliniczną lub kliniczną kwasicą. Bydło cierpiące na kwasicę odmawia pobrania paszy do czasu, aż schorzenie ustąpi. Zwierzęta z subkliniczną kwasicą mogą nie wykazywać widocznych objawów, ale generalnie jedzą mniej, mają obniżony współczynnik wykorzystania paszy i niższy przyrost masy ciała.

Zapobieganie kwasicy żwacza

Phileo dash

Suplementacja probiotykiem drożdżowym Actisaf® wspomaga adaptację bakterii żwacza do diety wysokoenergetycznej, ograniczając ryzyko kwasicy tego organu. Suplementacja preparatem Actisaf® poprawia współczynnik wykorzystania paszy i dzienny przyrost masy ciała podczas fazy adaptacji. Efekt ten utrzymuje się w całym okresie opasu końcowego.

 

Dane dla 1036 sztuk bydła opasowego, którym podawano 5 g preparatu Actisaf® 10 g preparatu Safmannan® na zwierzę dziennie oraz 0,2 mg Se/kg pobrania suchej masy preparatu Selsaf® przez 30 pierwszych dni w oborze dla opasów, wskazują, że Actisaf® poprawia warunki w żwaczu i wspiera fermentację prowadzoną przez bakterie żwaczowe. Efektem końcowym jest lepsze wykorzystanie paszy i wyższe przyrosty masy ciała nie tylko w okresie początkowym, ale w całym okresie opasu.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania hodowlą bydła

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash