Poprawa odpowiedzi na szczepionkę w celu optymalizacji modulacji immunologicznej u niosek

phileo

Zapobieganie chorobom wymaga globalnego podejścia
do zakażeń patogenami oraz stosowania właściwych procedur czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie. Zasadnicze znaczenie ma bioasekuracja. Jako uzupełnienie istniejących środków firma Phileo by Lesaffre opracowała rozwiązania mające na celu zwiększenie odporności ptaków na choroby.

 

Safmannan® – najwyższej jakości frakcja ścian komórkowych drożdży bogata w mannany i beta-glukany 1,3 i 1,6, która pomaga utrzymać właściwą integralność jelit, zapobiegając zakażeniu bakteriami chorobotwórczymi (takimi jak E. coli, Salmonella i Clostridium). Preparat poprawia również funkcjonowanie układu odpornościowego i reakcję ptaków na szczepionki.

picto layer

Trening układu odpornościowego

Phileo dash

Podane organizmowi beta-glukany 1,3 i 1,6 uruchamiają receptory komórek odporności wrodzonej zwanych fagocytami. Receptory te (o nazwie dektyna-1) rozpoznają beta-glukan, co powoduje immunologiczną aktywację fagocytów, które produkują cytokiny. Interakcja między dektyną-1 a beta-glukanami wykształca w fagocytach odporność (wrodzoną pamięć immunologiczną). Mechanizmy prowadzące do powstawania pamięci wrodzonej różnią się od tych, które służą rozwojowi pamięci adaptacyjnej. Terminy „wytrenowana odporność” lub „wrodzona pamięć immunologiczna” odnoszą się do wzmocnienia wrodzonych odpowiedzi immunologicznych wywołanych ekspozycją na pewne szczepionki, metabolity lub składniki drobnoustrojów. Skutkuje to silniejszą odpowiedzią na niepowiązane infekcje wtórne, wzrostem odpowiedzi prozapalnej i zwiększoną zdolnością do eliminacji zakażeń.

Wpływ preparatu Safmannan® na modulację układu odpornościowego

Phileo dash

Shahir i in. 2013 opublikowali wyniki badań dowodzące, że Safmannan® może pomóc w zachowaniu miana przeciwciał u zaszczepionych kur niosek. Ptaki umieszczono w fermie na okres odchowu od chwili wyklucia do 20. tygodnia życia. Wszystkie zostały zaszczepione zgodnie z tym samym schematem szczepień obejmującym rzekomy pomór drobiu (ND) i nisko zjadliwą grypę ptaków (LPAI). Od 33. do 44. tygodnia połowa kur otrzymywała paszę uzupełnioną o Safmannan® w dawce 500 g/t.

 

Ostatnie szczepienie zostało wykonane 27 tygodni przed pobraniem próbki krwi i 16 tygodni przed rozpoczęciem suplementacji preparatem Safmannan®, więc odpowiedź organizmu na szczepienie nastąpiła przed rozpoczęciem suplementacji. Podczas produkcji jaj miano przeciwciał stale się obniżało. W badaniu Safmannan® przyczynił się do zmniejszenia tempa spadku miana przeciwciał. Może to pomagać w obliczu ewolucji genetycznej, która wydłuża okres produkcji jaj, a jej celem jest produkcja 500 jaj na kurę do 100. tygodnia życia.

Wpływ preparatu Safglucan® na modulację układu odpornościowego

Phileo dash

Firma Phileo by Lesaffre opracowała również rozwiązanie o nazwie Safglucan® zawierające oczyszczone beta-glukany 1,3 i 1,6, których zawartość sięga ponad 50% składu produktu. Działanie tego preparatu na układ odpornościowy jest bardziej ukierunkowane w porównaniu z preparatem Safmannan®, który ma szersze spektrum. Safglucan® jest stosowany w dawce 125 g/t w drugiej połowie okresu odchowu, aby zwiększyć odpowiedź na szczepionkę i osiągnąć najwyższy możliwy szczyt przeciwciał, gdy nioski trafiają do zakładów produkcji jaj.

Safmannan® może pomóc w zwiększeniu odporności ptaków naturalnie zarażonych dzikimi patogenami oraz, podobnie jak Safglucan®, może pomóc w poprawie ich ochrony po szczepieniach. W przypadku gdy ptaki są zakażone wirusami, obydwa produkty mogą ograniczyć ich rozprzestrzenianie się, zmniejszając ilość wydalanych patogenów oraz czas ich wydalania przez zakażone osobniki.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania nioskami

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash