Wołowina – Program Meat Profit (dotyczący produkcji mięsa)

phileo

Produkcja wołowiny dzieli się na dwa główne obszary: hodowlę i opas. Odległości między gospodarstwami hodowlanymi a oborami dla opasów bywają znaczne, więc odsadzone cielęta muszą być czasami transportowane przez tysiące kilometrów. Ten transport i następujący po nim okres przejściowy ma decydujące znaczenie dla powodzenia lub niepowodzenia opasu oraz rentowności stada. Zwierzęta są podczas transportu bardzo zestresowane, a po przybyciu na miejsce trafiają do nowych grup społecznych, są przepędzane, szczepione i odrobaczane, co powoduje dodatkowy stres.

 

Dobry stan zdrowia i wzrost, jak również optymalna efektywność wykorzystania paszy są kluczem do rentowności w fazie opasu.

picto beef

Zmniejszenie presji patogenów i poprawa odporności

Phileo dash

Suplementacja preparatami Actisaf® i Safmannan® w okresie przejściowym/adaptacji może złagodzić szkodliwy wpływ stresu. W opublikowanym badaniu cielętom podano dożylnie lipopolisacharyd E. coli (LPS). Temperatura w odbycie i poziom kortyzolu u cieląt w grupie suplementowanej były niższe niż w grupie kontrolnej. Pobranie paszy przez cały początkowy okres pobytu w oborze było wyższe u zwierząt suplementowanych.

Ograniczanie występowania choroby układu oddechowego bydła (BRD) w celu zwiększenia produkcji i zysków

Phileo dash

Poprawa stanu odporności

 

Actisaf®, Safmannan® i Selsaf® wykazują synergiczne działanie w zapobieganiu chorobom. Safmannan® pomaga poprawić ogólny stan zdrowia, ograniczając nadmierne reakcje na późniejsze wyzwania immunologiczne. Aktywność antyoksydacyjna preparatu Selsaf® minimalizuje efekt nadmiernego pobudzenia układu odpornościowego. Poprawia to odpowiedź przeciwciał na przykład na herpeswirus bydła (BHV), co wykazano w tym badaniu.

Poprawa strawności i wzrostu

Phileo dash

Ograniczenie stresu, lepszy stan zdrowia i bardziej sprzyjające środowisko żwacza pomagają poprawić trawienie oraz ogólną wydajność w okresie przejściowym i podczas całego opasu. O skuteczności zastosowanej suplementacji świadczy uzyskany w badaniu niższy poziom włókna kwaśno-detergentowego (ADF), włókna neutralno-detergentowego (NDF) oraz skrobi oznaczony w kale, co sugeruje lepsze przyswajanie tych składników w przewodzie pokarmowym.

Poprawa wagi i jakości tuszy: przyspieszenie wzrostu oraz skrócenie czasu trwania opasu

Phileo dash

Badanie wykazało, że zwierzęta suplementowane preparatem Actisaf® w okresie opasu są cięższe i uzyskują lepsze wyniki w skali EUROP, co odzwierciedla lepszy pokrój tuszy.

Dowiedz się więcej o naszych programach

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash