Poprawa płodności krów mlecznych

phileo

Niewydolność reprodukcyjna jest jedną z głównych przyczyn brakowania krów mlecznych i zmniejszenia średniej liczby laktacji. Z drugiej strony poprawa płodności krów mlecznych jest sprawdzonym sposobem na zwiększenie wydajności mlecznej i zmniejszenie wskaźnika brakowania.

 

Analiza ekonomiczna rozrodu krów mlecznych wykazuje, że optymalna opłacalność osiągana jest między czterema a sześcioma laktacjami. Poprawa płodności i skrócenie odstępów między wycieleniami owocuje wyższą opłacalnością, gdyż skraca się czas między szczytami laktacji. Zwiększa się w ten sposób liczba cieląt urodzonych w ciągu roku i obniża się wskaźnik wymiany.

picto dairy

Czynniki wpływające na płodność

Phileo dash

Dla dobrej płodności kluczowe są komfort krów, stan ich zdrowia i bilans energetyczny. Większość problemów związana jest z okresem okołowycieleniowym, gdy krowy narażone są na silny stres oraz ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych i metabolicznych. Problemy w okresie przejściowym, takie jak ujemny bilans energetyczny, subkliniczna i kliniczna ketoza, ogólnoustrojowy stan zapalny oraz utrata kondycji, są bezpośrednio związane z wydajnością reprodukcyjną. Wysoka płodność osiągana jest dzięki dobrej jakości, zdrowym komórkom jajowym, które są gotowe do owulacji w odpowiednim momencie oraz wysyłają sygnały wystarczająco silne do wywołania rui. Słabej jakości pęcherzyki dominujące nie są jednak w stanie wysyłać wystarczająco silnych sygnałów, aby wywołać ruję i doprowadzić do zapłodnienia. Nawet jeżeli w takiej sytuacji dojdzie do zapłodnienia w wyniku zastosowania protokołów synchronizacji rui, jakość zarodków będzie niska, co będzie niezmiennie skutkować ich śmiertelnością.

Skupienie się na okresie przejściowym w celu poprawy wydajności reprodukcyjnej

Phileo dash

• Właściwe odżywianie, które dostarcza wystarczającej ilości energii, aby umożliwić produkcję mleka i zapobiegać utracie kondycji
• Komfort w okresie okołowycieleniowym z minimalnym ruchem między grupami i wystarczającą ilością miejsca przy stole paszowym, aby krowy miały dostęp do pożywienia bez kolejek i czekania
• Zapobieganie subklinicznej ketozie i stanom zapalnym po wycieleniu, które wywierają bezpośredni negatywny wpływ na jakość komórek jajowych.

Dodatek probiotyku drożdżowego Actisaf® do diety krów w okresie przejściowym

Phileo dash

• Stabilizacja stanu żwacza w celu zmniejszenia stresu krów podczas zmiany diety
• Zapobieganie kwasicy żwacza i poprawa wartości energetycznej diety przez usprawnienie trawienia włókna, co pozwala dostarczyć więcej energii potrzebnej dla właściwej płodności
• Zmniejszenie wpływu stanu zapalnego po wycieleniu i ograniczenie ujemnego bilansu energetycznego przez stabilizację zdrowia oraz poprawę integralności jelit
• Poprawa wydajności rozrodczej i produkcji mleka w perspektywie długoterminowej

 

Preparat Actisaf® długoterminowo poprawia parametry reprodukcyjne, gdy jest podawany całemu stadu przez cały okres laktacji.

Wypełnij ten formularz, aby otrzymać przewodnik

Download your white book about Dairy fertility

Dairy fertility book

Dowiedz się więcej na temat zarządzania bydłem mlecznym

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash