Program zarządzania laktacją

phileo

Współczesne wysokoprodukcyjne krowy mleczne wymagają szczególnej strategii zarządzania w całym cyklu laktacyjnym. Dostosowany do specyfiki każdego etapu tego cyklu program Milk Profit ma na celu poprawę zarządzania laktacją u krów mlecznych. Jest to narzędzie mające na celu rozwiązywanie problemów i zaradzenie wyzwaniom stojącym przed hodowcami w związku z produkcją mleka w całym okresie laktacji.

 

Cielenie jest momentem, w którym zachodzą istotne zmiany decydujące o powodzeniu przyszłej laktacji. W okresie okołowycieleniowym krowy wymagają szczególnej uwagi. Ostatnie badania utorowały drogę nowym rozwiązaniom, które umożliwiają zwiększenie produkcji mleka przy jednoczesnym zapobieganiu zaburzeniom metabolicznym, zwłaszcza przez suplementację drożdżami probiotycznymi, drożdżami wzbogaconymi w selen oraz oczyszczonymi frakcjami drożdży.

picto dairy

Okres przejściowy: stawianie czoła licznym wyzwaniom przed laktacją

Phileo dash

Program Milk Profit ma na celu zmniejszenie ryzyka subklinicznej ketozy, aby osiągnąć lepszą wydajność podczas laktacji. 25% krów w Europie cierpi na ketozę. Badania wskazują, że ketoza jest odpowiedzialna za 20% spadek pobrania suchej masy, a także spadek ilości produkowanego mleka o 2 kg dziennie (Emery i in., 1964; Simensen i in., 1990; Duffield i in., 1998; G. R. Oetzel, 2013).

Szczyt i połowa laktacji: zapobieganie ryzyku subklinicznej kwasicy

Phileo dash

Program Milk Profit zapobiega ryzyku wystąpienia subklinicznej kwasicy, zwiększając produkcję i jakość mleka.

Szczyt i połowa laktacji: poprawa statusu antyoksydacyjnego oraz jakości mleka

Phileo dash

Późna laktacja: zarządzanie liczbą komórek somatycznych

Phileo dash

Suplementacja preparatami Actisaf® i Safmannan® od połowy do końca laktacji pomaga ograniczyć postępujący wzrost liczby komórek somatycznych obserwowany zwykle w tygodniach poprzedzających zasuszenie. Krowy z niską zawartością tych komórek w mleku w chwili zasuszenia będą mniej podatne na zapalenie wymienia na początku następnej laktacji.

Wypełnij ten formularz, aby pobrać przewodnik

Dowiedz się więcej o naszych programach

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash