Program dotyczący stresu cieplnego u bydła mlecznego

phileo

Stres cieplny definiuje się jako wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała powyżej normalnego zakresu z powodu zwiększonego całkowitego obciążenia cieplnego przekraczającego zdolność organizmu do odprowadzania ciepła. Stres cieplny wpływa na pobranie paszy, zachowanie krów, wymagania energetyczne i procesy metaboliczne. Ma to ogromne konsekwencje dla efektywności wykorzystania paszy, wydajności mlecznej, wydajności reprodukcyjnej i zapadalności na choroby.

Poziom stresu cieplnego określa wskaźnik temperatury i wilgotności otoczenia (THI).

 

Zwierzęta w stanie stresu cieplnego ograniczają pobranie paszy. Jest to przypuszczalnie strategia przetrwania, zwłaszcza u przeżuwaczy, gdyż trawienie i przetwarzanie składników odżywczych generuje ciepło (termiczne efekty spożycia paszy). Tradycyjnie przyjmuje się, że niewystarczające pobranie paszy spowodowane obciążeniem cieplnym odpowiada za spadek produkcji mleka (Fuquay, 1981; DeShazer i in., 2009).

picto dairy

Poprawa funkcji żwacza z wykorzystaniem probiotyku drożdżowego Actisaf® Sc 47

Phileo dash

Badania wykazały, że suplementacja paszy preparatem Actisaf® Sc 47 umożliwia obniżenie potencjału redoks żwacza. Skutkuje to lepszym trawieniem błonnika, jak również zwiększeniem aktywności bakterii beztlenowych i bakterii rozkładających kwas mlekowy. Korzyści te zostały osiągnięte w trudnych warunkach stresu cieplnego.

 

Dodanie preparatu Actisaf® Sc 47 do paszy krów poddanych stresowi cieplnemu zmniejszyło niekorzystne skutki tego stresu przez zwiększenie pobrania suchej masy i wydajności mlecznej oraz poprawę współczynnika wykorzystania paszy.

dairy heat stress

Actisaf® Sc 47 przywraca pozytywny bilans energetyczny

Phileo dash

Dodanie preparatu Actisaf® do diety krów poddanych stresowi cieplnemu zmienia również niektóre ważne parametry krwi, takie jak poziom glukozy, co ma bezpośredni wpływ na fizjologię i metabolizm zwierząt.

Większa produkcja mleka i substancji stałych

Phileo dash

Wykazano, że Actisaf® Sc 47 poprawia wydajność mleczną o 1,3 kg lub 5,12%. Odnotowano również zwiększoną dzienną produkcję tłuszczu i białka, co potwierdza, że Actisaf® zwiększa zarówno wydajność mleczną, jak i zawartość substancji stałych w warunkach stresu cieplnego.

Dzięki stabilizacji środowiska żwacza i wspieraniu aktywności mikroflory Actisaf® poprawia funkcjonowanie żwacza, co owocuje lepszym metabolizmem.

Poprawa metabolizmu i adaptacji do stresu cieplnego u krów mlecznych prowadzi do większego komfortu (wyższe pobranie suchej masy, niższa częstość oddechów) oraz wyższej produkcji (ilość i jakość mleka).

 


Wyższe pobranie paszy, lepsze wykorzystanie paszy, poprawiona funkcja żwacza i niższa częstość oddechów wskazują, że komfort krów mlecznych polepsza się, gdy otrzymują suplement w postaci żywych drożdży. Prowadzi to do poprawy stanu zdrowia i wydajności.

Dowiedz się więcej o naszych programach

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash