Program zwalczania salmonelli

phileo

Salmonella wywołuje co roku ponad 91 tysięcy zachorowań na choroby przenoszone drogą pokarmową w Europie i około miliona w Stanach Zjednoczonych. Salmonelloza jest drugą po kampylobakteriozie najczęściej zgłaszaną infekcją układu pokarmowego wywoływaną przez patogen przenoszony drogą pokarmową. Najwięcej próbek skażonych salmonellą jest pobieranych z drobiu. Ponieważ bezpieczeństwo pasz ma związek ze zdrowiem zwierząt, a tym samym z bezpieczeństwem żywności, w odpowiedzi na rosnące wymagania konsumentów w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju wypracowano nowe strategie.

 

Najnowsze sprawozdanie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na temat chorób odzwierzęcych wskazuje, że S. enteritidis, S. infantis i S. typhimurium są trzema najczęściej występującymi serotypami bakterii wywołujących choroby u ludzi w produktach drobiowych w Europie. Inne serotypy, takie jak S. Heidelberg, S. Kentucky i S. Minnesota, mogą również wywoływać choroby w innych częściach świata.

picto layer

Zakażenia salmonellą utrzymują się w gospodarstwach rolnych

Salmonella jest częścią normalnej flory jelitowej u wielu zwierząt i może przetrwać w kale przez ponad 9 dni.

• Bakteria ta może powodować skażenie różnych produktów spożywczych, w tym mięsa, jaj, warzyw, owoców itp.

• Do skażenia może dojść w każdym punkcie łańcucha produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego – od kurnika aż po deskę do krojenia w kuchni.

• Wdrożenie programów kontroli bezpieczeństwa żywności w celu ograniczenia przypadków skażenia może zająć lata.

 

Badania przeprowadzone na stadach rodzicielskich brojlerów, nioskach i brojlerach wykazały, że stworzony z wyselekcjonowanych drożdży postbiotyk Safmannan® umożliwia skuteczną interwencję żywieniową. Oprócz swojego podstawowego wpływu na dobrostan i wydajność ptaków Safmannan® może pomóc w ograniczaniu przypadków skażenia pionowego i poziomego na fermie, przyczyniając się do zmniejszenia częstości występowania lub liczebności Salmonelli w tuszach.

Safmannan® – innowacja w zakresie nowoczesnego zarządzania ptakami

Phileo dash

Szkodliwe bakterie, takie jak Clostridium perfringens, mogą hamować wchłanianie składników odżywczych w jelitach ptaków przez wytwarzanie toksycznych metabolitów, które podrażniają błonę śluzową jelit. Badanie polegające na zakażeniu ptaków C. perfringens wykazało, że Safmannan® w dawce 500 ppm utrzymywał integralność jelit lepiej niż antybiotykowy stymulator wzrostu (enramycyna). Kiedy przeprowadzono pomiary morfometryczne próbek nabłonka jelitowego rosnących ptaków (w 16. dniu), stwierdzono, że u tych osobników, które otrzymywały Safmannan®, cechowały się one lepszą wysokością kosmków na poziomie podobnym do ptaków niezakażonych (grupy kontrolnej). Wniosek jest taki, że zwiększenie powierzchni chłonnej jelit prowadzi do ich lepszego zdrowia.

Wzmacnianie odpowiedzi immunologicznej

Phileo dash

Odpowiedź immunologiczną u brojlerów oceniono w kilku doświadczeniach z zastosowaniem preparatu Safmannan®. Jedno z badań, przeprowadzone na 420 brojlerach w każdej grupie, dowiodło, że w porównaniu z kurczętami z grupy kontrolnej te suplementowane preparatem Safmannan® wykazują we krwi zwiększone miano przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu (NDV) po jednoczesnym szczepieniu atenuowanym żywym i nieaktywnym wirusem NDV.

Wniosek

Phileo dash

Suplementacja diety ptaków preparatem Safmannan® może pomóc w obniżeniu częstości występowania i liczebności zarówno pałeczek duru brzusznego oraz duru rzekomego, jak i serotypów najczęściej związanych z chorobami przenoszonymi przez żywność u ludzi, takich jak S. enteritidis oraz S. typhimurium.

 

Wielorakie korzyści ze stosowania preparatu Safmannan® w zapewnieniu dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności przyczyniają się do globalnego zrównoważonego rozwoju. Jest to obecnie czynnik, na który uwagę muszą zwracać wszyscy producenci żywności na świecie.

Strategie ograniczania występowania salmonelli w branży drobiarskiej

Download
your whitebook

Salmonella-book-1

Dowiedz się więcej o naszych programach

Powiązane artykuły

Przepraszamy, brak wpisów spełniających podane kryteria.

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash