Zarządzanie stresem oksydacyjnym u brojlerów

phileo

Obecne praktyki hodowlane, które wiążą się z dużym zagęszczeniem obsady, doborem genetycznym ptaków pod kątem wysokiej produkcji, wczesnym odstawianiem oraz niekontrolowanym wystawieniem na wysokie lub niskie temperatury, wywołują łącznie stres u zwierząt.

 

Wysokie nasilenie stresorów oksydacyjnych może wpływać na układ odpornościowy i rozrodczy, pogarszając jakość produkowanego mięsa oraz jaj. Aby zmniejszyć wpływ stresu oksydacyjnego, pasze dla zwierząt są często uzupełniane o przeciwutleniacze i mikroelementy.

Picto poultry

Stymulowanie obrony antyoksydacyjnej

Phileo dash

Wykazano, że suplementacja paszy selenem poprawia stan zdrowia zwierząt, gdyż zawierające ten pierwiastek enzymy, takie jak peroksydaza glutationowa (GPx), stymulują mechanizmy obrony antyoksydacyjnej. Poprawia to odporność i funkcje rozrodcze, zwiększając zarazem wydajność zootechniczną oraz jakość produktów końcowych, takich jak mięso i jaja. Suplementacja selenem ze źródeł organicznych umożliwia jego lepsze wchłanianie do białek zwierzęcych. Przyswojony selen może być przez zwierzęta wykorzystywany jako pula rezerwowa w okresie ekstremalnego stresu.

 

Firma Phileo by Lesaffre wyprodukowała drożdże wzbogacone w selen na bazie specjalnie opracowanego szczepu drożdży (CNCM I-3399), tworząc spójną linię produktów końcowych, które składają się w 2/3 z selenometioniny (SeMET) i w 1/3 z selenocysteiny (SeCYS), a ponadto zawierają inne aktywne związki selenu.

Selsaf® poprawia status antyoksydacyjny

Phileo dash

Selenin sodu (SS) ma bezpośredni udział w procesie antyoksydacyjnym, dlatego też grupa suplementowana SS wykazywała wysoką aktywność peroksydazy glutationowej (GPx) we krwi. Selsaf® zapewnił jednak taką samą aktywność jak SS, wykazując znacznie lepsze wyniki od innego komercyjnego szczepu drożdży zawierających selen.

Selsaf® zapewnia lepszą wydajność w produkcji brojlerów

Phileo dash

Preparat Selsaf®poprawia stan zdrowia brojlerów. W trwającym 42 dni badaniu przeprowadzonym na brojlerach w Czechach porównywano różne źródła selenu. Badanie obejmowało jedną grupę suplementowaną seleninem sodu, 2 grupy suplementowane różnymi źródłami syntetycznej selenometioniny i jedną grupę suplementowaną preparatem Selsaf®. Wszystkie grupy suplementowano selenem w ilości 0,2 ppm.

 


Grupa, której podawano Selsaf®, wykazywała po 42 dniach istotnie wyższą masę ciała i lepsze ilościowo wykorzystanie paszy.

Poprawa jakości mięsa

Phileo dash

Dzięki lepszemu statusowi antyoksydacyjnemu mięśni Selsaf® może podnieść jakość mięsa przez poprawę jego kruchości. W porównaniu z innymi źródłami syntetycznej selenometioniny Selsaf® zmniejsza również straty związane z wyciekiem podczas przechowywania.

Wypełnij ten formularz, aby otrzymać przewodnik

Download your Technical Guide for more information about Selsaf®3000

Magazine-SELSAF_WEB

Dowiedz się więcej na temat zarządzania brojlerami

gut health broilers
antibiotics reduction broilers
salmonella control
Immune modulation
heat stress

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash