Zwalczanie salmonelli u brojlerów w celu poprawy bezpieczeństwa żywności

phileo

Salmonella wywołuje co roku około miliona zachorowań na choroby przenoszone drogą pokarmową w Stanach Zjednoczonych i 91 tysięcy w Europie. Skażenie salmonellą jest globalnym problemem w produkcji drobiu. W zakładach przetwórczych wdraża się działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia produktów drobiowych, chociaż prawdziwym rozwiązaniem problemu jest zapobieganie w pierwszej kolejności pojawianiu się w tych zakładach skażonych brojlerów, indyków lub jaj. Zapobieganie na etapie gospodarstwa jest bardzo ważne dla zmniejszenia ryzyka skażenia mięsa drobiowego lub jaj konsumpcyjnych.

Picto poultry

Skażenie salmonellą na fermach drobiu

Phileo dash

Salmonella może pochodzić z paszy, przenosząc się przez dodatki i niewłaściwą termizację

 

Salmonella może zalegać w kurnikach, które pozostają skażone po poprzedniej partii ptaków i zostały niewłaściwie zdezynfekowane, lub też zostały skażone przez gryzonie, owady itp.

 

Salmonella może pojawić się wraz z zakażonymi jednodniowymi pisklętami, w wyniku zakażenia wertykalnego zachodzącego w jaju lub przez zanieczyszczenie skorupy jaja podczas przechodzenia przez kloakę.

Zmniejszenie presji Salmonelli w jelitach

Phileo dash

Safmannan® zawiera w wysokich stężeniach mannany i beta-glukany. Mannany mają zdolność wiązania salmonelli, co może przyczynić się do zmniejszenia presji patogenów i wydalania ich z kałem.

 


Beta-glukany i mannany mogą też modulować funkcjonowanie układu odpornościowego, zwiększając poziom przeciwciał IgA skierowanych przeciwko salmonelli na powierzchni nabłonka jelitowego.

 


Safmannan® może pomagać w zachowaniu połączeń ścisłych, co zmniejsza translokację salmonelli z treści jelitowej do narządów położonych głębiej, takich jak wątroba, śledziona, a nawet jajniki (co jest istotne w przypadku niosek i stad rodzicielskich brojlerów).

Badania nad preparatem Safmannan®

Phileo dash

Przeprowadzone w 2018 r., obejmujące 40 kojców badanie C. Hofacre’a z firmy SPRG polegało na podziale 2000 piskląt na 5 grup. W badaniu zastosowano Safmannan® w różnych dawkach oraz komercyjną kulturę drożdży. 25 jednodniowych piskląt z każdego kojca oznakowano kolorami i podano im doustnie 5×107 jtk Salmonella Heidelberg. 25 kolejnych piskląt (ptaków kontaktowych) w każdym kojcu nie zakażono, a zatem mogły one potencjalnie zostać skażone przez zakażone pisklęta.

 

W przypadku ptaków, którym podano Safmannan® w dawce 500 g/t, stwierdzono znaczącą redukcję liczebności S. Heidelberg w jelitach ślepych ptaków kontaktowych w 42. dniu przy zastosowaniu metody najbardziej prawdopodobnej liczby (MPN).

Safmannan® pomaga układowi odpornościowemu skuteczniej zwalczać salmonellę

Phileo dash

W badaniu przeprowadzonym w 2019 r. przez Imunova w Brazylii wzięło udział 35 jednodniowych piskląt przydzielonych do 3 grup: niezakażone/niesuplementowane; zakażone/niesuplementowane; oraz zakażone/suplementowane preparatem Safmannan® w dawce 250 g/t od 1. do 28. dnia. Czynnik infekcyjny w postaci 108 jtk Salmonella typhimurium podano doustnie w 2. dniu.

 

Safmannan® może pomagać układowi odpornościowemu w produkcji większej ilości IgA przeciwko LPS i flagellinie salmonelli w 28. dniu. Co więcej, wynik histopatologiczny w 28. dniu był znacząco niższy.

Wypełnij ten formularz, aby pobrać przewodnik

Strategie ograniczania występowania salmonelli w branży drobiarskiej

Salmonella-book-1

Dowiedz się więcej na temat zarządzania brojlerami

gut health broilers
antibiotics reduction broilers
heat stress
Immune modulation
oxydation stress

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash