Zarządzanie stresem cieplnym u brojlerów

phileo

Potrzeba ograniczenia stresu cieplnego i oksydacyjnego u drobiu jest kluczowa dla utrzymania wydajności ptaków oraz optymalnych marż dla ich hodowców.

 

Drób wydaje się być szczególnie podatny na czynniki środowiskowe powszechnie określane mianem stresu cieplnego: wysokie temperatury w połączeniu z wysoką wilgotnością. Około 50% światowej produkcji drobiu jest prowadzone na obszarach tropikalnych, przy czym w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej prognozuje się w przyszłości jej znaczny wzrost. Na tych obszarach, a także w niektórych cechujących się gorącymi porami roku regionach klimatu umiarkowanego wysokie temperatury mogą być szkodliwe dla drobiu użytkowego. W połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza skutki mogą być katastrofalne.

 

Istotnym czynnikiem jest również globalne ocieplenie: na całym świecie regularnie występują temperatury powyżej 30°C.

Picto poultry

Stres cieplny na fermach drobiu

Phileo dash

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu stresu cieplnego na produktywność można wdrożyć różne strategie, w tym poprawę zarządzania gospodarstwem i żywienia. W zarządzaniu stresem cieplnym u brojlerów ważne jest również żywienie. Badania wykazały, że uzupełnienie paszy dla ptaków preparatem Safmannan® może ułatwić brojlerom przyswajanie składników odżywczych i tolerowanie trudnych warunków środowiskowych. Safmannan® to najwyższej jakości frakcja drożdżowa bogata w mannano-oligosacharydy oraz beta-glukany (1,3 i 1,6), które mogą wiązać patogeny oraz poprawiać morfologię i integralność jelit u ptaków.

 

Podawanie preparatu Safmannan® ptakom podlegającym stresowi cieplnemu pomaga wiązać patogeny i wzmacnia barierę nabłonkową. Zmniejsza to translokację bakterii i wydzielanie IL-6, co skutkuje mniejszym wydzielaniem kortykosteronu przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji układu odpornościowego, poprawiając wydajność ptaków.

Efekty suplementacji preparatem Safmannan u brojlerów

Phileo dash

Sohail i in. oceniali wpływ suplementacji preparatem Safmannan® na brojlery poddane przewlekłemu stresowi cieplnemu. 270-dniowe brojlery losowo podzielono na 3 grupy. Temperatura w 1. dniu w przypadku grupy poddanej stresowi cieplnemu i grupy otrzymującej Safmannan® (500 g/t) była utrzymywana na poziomie 35±2°C, pozostając na stałym poziomie do 42. dnia. Temperatura w grupie kontrolnej została ustawiona na 35±2°C w 1. dniu, a następnie była obniżana o 3°C tygodniowo aż do osiągnięcia 26±2°C.

 

Wydajność wzrostu była mierzona w 21. i 42. dniu. W 21. i 42. dniu u 30 ptaków z każdej grupy oceniano stężenie kortykosteronu w osoczu. Grupa poddana stresowi cieplnemu miała o 18,3% mniejsze przyrosty masy ciała w 21. dniu i o 49,6% mniejsze w 42. dniu w porównaniu z grupą kontrolną. Suplementacja preparatem Safmannan® zwiększyła przyrost masy ciała o 8,1% w 21. dniu i 17,7% w 42. dniu w porównaniu do grupy poddanej stresowi cieplnemu. W 42. dniu brojlery suplementowane preparatem Safmannan® miały taki sam współczynnik wykorzystania paszy jak ptaki z grupy kontrolnej.

Zmniejszanie negatywnych skutków stresu cieplnego dzięki preparatowi Safmannan®

Phileo dash

Podwyższenie poziomu kortykosteronu w surowicy jest uznawane za wskaźnik stresu cieplnego (Quinteiro-Filho i in., 2010). W dniach 21. i 42. brojlery suplementowane preparatem Safmannan® wykazywały niższe stężenie kortykosteronu w surowicy niż grupa poddana stresowi cieplnemu oraz taki sam poziom jak grupa kontrolna.

 

Suplementacja preparatem Safmannan® może pomóc w ograniczeniu szkodliwych skutków przewlekłego stresu cieplnego dzięki wspieraniu układu odpornościowego, ograniczaniu stanów zapalnych i utrzymywaniu integralności jelit, zwiększając w ten sposób wchłanianie składników odżywczych niezbędnych do wzrostu ptaków. Safmannan® okazał się kluczowym elementem działań zapobiegających stresowi cieplnemu.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania brojlerami

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash