Zarządzanie zdrowiem jelit i modulacja mikrobioty

phileo

Celem w przypadku niosek jest produkcja 500 jaj na kurę do 100. tygodnia życia.
Powoduje to ciągły stres dla ptaków związany z przekazywaniem białka, tłuszczu i energii do jaj, co prowadzi do przewlekłych fizjologicznych stanów zapalnych. Niektóre bakterie, takie jak E. coli, mogą czerpać korzyści z takiego stanu układu pokarmowego, a ich wzrost ma wpływ na zdrowie jelit. 70% zdolności układu odpornościowego ptaków koncentruje się w jelitach, więc nawet ich najmniejsze zapalenie może mieć wpływ na wzrost i zwiększać podatność na choroby. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia jelit jest ważne dla przekształcania paszy w jaja i ochrony marży hodowców ptaków.

 

Wykazano, że podawanie preparatu Safmannan® ptakom o wysokiej wydajności zmniejsza skutki stresu produkcyjnego i poprawia zdrowie jelit.

picto layer

Poprawa morfologii jelit

Phileo dash

W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Rolniczym w Szantungu w Chinach w 2015 r. uczestniczyły trzy różne grupy kur w chowie klatkowym w wieku od 12 do 29 tygodni. Jedna grupa nie była suplementowana i nie podlegała stresowi związanemu z zagęszczeniem obsady (550 cm²/nioskę = niskie zagęszczenie (wg standardów chińskich)). Druga grupa nie była suplementowana i podlegała stresowi związanemu z zagęszczeniem obsady (333 cm²/nioskę = wysokie zagęszczenie). Trzecia grupa, którą suplementowano preparatem Safmannan® w dawce 250 g/t, podlegała stresowi związanemu z zagęszczeniem obsady.

Mimo stresu kosmki jelita czczego pozostawały dłuższe w grupie otrzymującej Safmannan® niż w grupie kontrolnej podlegającej stresowi. Co więcej, w grupie suplementowanej preparatem Safmannan® krypty jelitowe były znacznie płytsze w porównaniu z pozostałymi dwiema grupami, co wskazuje na lepszy stan zdrowia jelit. Safmannan® pomógł w zachowaniu lepszej morfologii jelit w warunkach stresu, umożliwiając lepsze wchłanianie paszy i jej wykorzystanie.

Zachowanie połączeń ścisłych i integralności nabłonka

Phileo dash

Hiszpański instytut IRTA przeprowadził również badanie mające na celu ocenę wpływu preparatu Safmannan® na integralność połączeń ścisłych. Zastosowano metodę fluorescencyjną, która uwidacznia ZO-1, czyli główne białko wchodzące w skład połączeń ścisłych, na powierzchni kosmków. Plamki fluorescencji były jaśniejsze w grupie suplementowanej preparatem Safmannan® niż w grupie kontrolnej. Świadczy to o poprawie integralności połączeń ścisłych dzięki preparatowi Safmannan® po wyindukowaniu miejscowego stanu zapalnego. Pomaga ona ograniczyć przechodzenie płynów z krwiobiegu do jelit, dzięki czemu unika się nieszczelności jelit i mokrego kału.

Zmniejszenie presji patogenów i utrzymanie właściwej równowagi mikrobioty jelitowej

Phileo dash

W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Rolniczym w Szantungu zliczono potencjalnie patogenne bakterie E. coli oraz korzystne bakterie jelitowe Lactobacillus w jelicie krętym i jelicie czczym w 29. tygodniu, na koniec badania.

 

W każdym obszarze jelita liczebność E. coli w grupie otrzymującej Safmannan® znacząco się zmniejszyła, a Lactobacillus znacząco zwiększyła, co wskazuje na lepszą równowagę mikrobioty jelitowej dzięki preparatowi.

Badania in vitro preparatu Safmannan

Phileo dash

Kilka badań in vitro wykazało zdolność preparatu Safmannan® do wiązania fimbrii bakterii Gram-ujemnych, takich jak E. coli. Zdolność ta jest przydatna na komercyjnych fermach niosek, gdzie szczyty śmiertelności spowodowane przez E. coli występują podczas produkcji jaj, kiedy to leczenie antybiotykami jest zabronione bez utylizacji jaj.

 

Poniższe dane pochodzą z fermy hodowlanej w Wielkiej Brytanii liczącej 8 tysięcy ptaków oraz z dwóch ferm niosek w Polsce, każda po 60 tysięcy ptaków. Hodowcy biorący udział w badaniu zaobserwowali spadek śmiertelności w ciągu 48 godzin po zastosowaniu preparatu Safmannan®. Populacje E. coli w jelitach zostały drastycznie zredukowane.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania nioskami

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash