Stres i odporność u bydła trafiającego do obory dla opasów

phileo

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania oborą dla opasów jest zapewnienie właściwego okresu przejściowego dla nowego bydła. Większość cieląt przybywa do obory po długim transporcie z ograniczonym dostępem do paszy. Zapewnienie właściwego okresu przejściowego minimalizuje występowanie chorób i zapewnia właściwe pobranie paszy. Żywienie ma w tym okresie największy wpływ na odporność, a skuteczność każdego programu szczepień zależy od zdolności systemu odpornościowego cielęcia do odpowiedniej reakcji.

 

Ze względu na długi czas transportu, a także ograniczenia w dostępie do paszy i wody,
żwacz przybywających do obory cieląt funkcjonuje mniej wydajnie niż zazwyczaj. W tym czasie narażone są one na duży stres oraz ryzyko wystąpienia choroby układu oddechowego bydła i zaburzeń trawiennych. Choroba układu oddechowego bydła jest zdecydowanie najważniejszą chorobą stwierdzaną u nowo przyjmowanych sztuk i ma największe skutki ekonomiczne.

 

Właściwe zarządzanie cielętami wysokiego ryzyka po ich przybyciu jest kluczowe dla
zdrowego, udanego przejścia do nowego środowiska. Typowe zalecenia dotyczące zarządzania to zapewnienie dużej ilości czystej wody, dobrej jakości siana oraz czystego, suchego miejsca do odpoczynku.

picto beef

Choroba układu oddechowego bydła (BRD)

Phileo dash

BRD jest najważniejszą przyczyną zachorowalności i śmiertelności w oborach dla opasów – 16% bydła w USA wymaga leczenia BRD w okresie opasu (USDA, 2013). Chociaż BRD jest chorobą o wielu obliczach, znanymi powodującymi ją czynnikami są patogeny wirusowe i bakteryjne, w tym herpeswirus bydła typu 1 (BHV-1), wirus biegunki wirusowej bydła (BVD), wirus syncytialny układu oddechowego bydła (BRSV) i bakteria Mannheimia haemolytica.

 

Mimo nowoczesnych protokołów szczepień i szczepionek BRD pozostaje najbardziej rozpowszechnioną chorobą, powodującą straty w masie i jakości tusz przy jednoczesnym wzroście kosztów leczenia oraz śmiertelności. Dobra praktyka dowodzi, że zwierzęta zaszczepione przed przyjazdem są mniej narażone na zachorowanie na BRD.

Suplementacja probiotykami i postbiotykami u nowo przyjmowanego bydła

Phileo dash

Wykazano, że suplementacja preparatami Actisaf® oraz Safmannan®zmniejsza reakcję stresową i zapalną na LPS (lipopolisacharyd) u bydła opasowego we wczesnym okresie pobytu w oborze dla opasów. Aby wywołać stan przypominający chorobę zakaźną i ogólnoustrojowe zapalenie, młodym wołom podano dożylnie endotoksynę E. coli (LPS – lipopolisacharyd).

 

Zwierzęta otrzymujące Actisaf® + Safmannan® wykazywały znacząco niższą temperaturę w odbycie. Reagowały również niższym poziomem kortyzolu w surowicy, co wskazuje na mniejszy poziom stresu i ograniczony stan zapalny.

Pozytywny wpływ preparatu Selsaf® na zdolność antyoksydacyjną

Phileo dash

Kolejnym ważnym warunkiem właściwej odpowiedzi immunologicznej jest zdolność antyoksydacyjna krwi, w zapewnieniu której bardzo ważny jest odgrywający kluczową rolę w peroksydazie glutationowej (GPx) selen. Suplementowanie bydła opasowego na pierwszym etapie preparatem Selsaf® – zaawansowanym, innowacyjnym źródłem organicznego selenu – wykazuje pozytywny wpływ na zdolność antyoksydacyjną, zwiększając u zwierząt miano przeciwciał po szczepieniu przeciwko BRD.

Ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u nowo przybyłego bydła opasowego

Phileo dash

Firma Phileo by Lesaffre przeprowadziła badania mające na celu ocenę wydajności oraz opłacalności suplementacji probiotykami i postbiotykami drożdżowymi bydła opasowego wysokiego ryzyka na początku pobytu w oborze dla opasów.

 

Uzupełnienie diety o preparaty Actisaf®, Safmannan® i Selsaf® pozwoliło uzyskać wyraźnie wyższe dzienne przyrosty masy ciała w początkowej fazie pobytu w oborze dla opasów i wpłynęło na utrzymanie lepszych przyrostów przez cały okres opasu.

 

Biorąc pod uwagę koszt suplementacji, koszt leczenia BRD oraz cenę 1 kg masy ciała przy uboju, suplementacja poprawiła wynik ekonomiczny hodowli zwierząt, wykazując zwrot z inwestycji na poziomie 3:1.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania hodowlą bydła

meat quality beef
rumen health
weight beef gain

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash