Program na rzecz zdrowia jelit brojlerów

phileo

Najważniejszym problemem jest stres zapalny spowodowany wysokim pobraniem paszy i/lub kokcydiozą. Brojlery cechują się wysokim potencjałem genetycznym i znaczną zdolnością pobrania paszy. Nawet niewielkie zaburzenia w trawieniu i wchłanianiu zwiększają ilość składników odżywczych dostępnych dla bakterii oportunistycznych w jelitach. Wszelkie powstające przewlekłe stany zapalne lub zmiany chorobowe wywołane kokcydiozą mogą powodować zanik kosmków.

Niektóre czynniki żywieniowe mogą sprzyjać potencjalnym patogenom, takim jak Clostridium, kosztem innych pożytecznych bakterii, takich jak Lactobacillus. Ta wysoka presja ze strony stresorów może skutkować błędnym kołem.

Uszkodzenie jelit objawia się zlepianiem kosmków, nadmierną produkcją śluzu i reakcją immunologiczną. Po tych reakcjach pojawia się dodatkowy stan zapalny.

Zlepianie się kosmków prowadzi do zmniejszenia powierzchni wymiany, co skutkuje słabszym wchłanianiem wody (a więc wodnistym kałem) i pogorszoną absorpcją składników odżywczych. Te składniki odżywcze staną się wówczas bardziej dostępne dla bakterii oportunistycznych. Bez podjęcia odpowiednich działań to błędne koło spowoduje zwiększone szkody, a potencjalnie wręcz śmierć ptaków z martwiczym zapaleniem jelit.

Picto poultry

Poniższa ilustracja przedstawia ewolucję zapalenia jelit, pokazując to błędne koło, w którym każda faza ma wpływ na morfologię i mikrobiologię jelit

Zarządzanie presją patogenów i integralnością jelit

Phileo dash

Safmannan® jest najwyższej jakości drożdżowym postbiotykiem bogatym w mannano-oligosacharydy i beta-glukany (1,3 i 1,6). Zwalczanie patogenów i ochrona jelit może pomóc w przerwaniu błędnego koła bakteryjnego zapalenia jelit u ptaków.

 

Safmannan® pomaga utrzymać właściwą wysokość kosmków jelitowych w warunkach stresu patogennego.

 

Nucleosaf® jest najwyższej jakości wyciągiem z drożdży bogatym w nukleotydy, które mogą wspierać naturalne mechanizmy obronne oraz korzystnie wpływać na stan niektórych tkanek o wysokim tempie odnowy, takich jak przewód pokarmowy. Badania przeprowadzone na brojlerach w Meksyku dowiodły, że suplementacja preparatem Nucleosaf® w dawce 500 g/t przez 21 dni poprawiła wydajność ptaków przez zwiększenie powierzchni chłonnej i wzmocnienie funkcji barierowych w jelitach.

Zwiększenie odporności na stres oksydacyjny

Phileo dash

Selsaf® jest naturalnym źródłem organicznego selenu o podwójnym sposobie działania. Selsaf® optymalizuje aktywność peroksydazy glutationowej (GPx) – enzymu kluczowego dla działania mechanizmu antyoksydacyjnego. Znacząco zwiększa też poziom selenu w mięśniach ptaków w porównaniu z seleninem sodu i innymi drożdżami selenowymi.

Poprawa dobrostanu zwierząt

Phileo dash

W Southern Poultry Research Inc. przeprowadzono badania na 1600 samcach brojlerów rasy Cobb. Zwierzęta zostały zakażone kokcydiami, a następnie poddane trzydniowej inokulacji Clostridium perfringens. Wyniki wykazały, że Safmannan® może pomóc w zwiększeniu przeżywalności w warunkach stresowych.

Safmannan®, Nucleosaf®, and Selsaf®: improving feed efficiency and growth

Phileo dash

Safmannan® significantly improved the feed efficiency and bodyweight of broilers, compared with a control group, during a trial in Mexico in 2015.

 

By increasing the absorptive surface area and enhancing barrier function in the intestine, after 21 days of supplementation with Nucleosaf® (500g/t), broilers’ bodyweight increased by 8% Vs. a control group at 35 days of age, with a significantly better FCR.

 

Trial evidence has shown that Selsaf® improves FCR and bodyweight in broilers compared to other sources of inorganic (sodium selenite) and organic (synthetic seleno-methionine) selenium.

To oświadczenie nie zostało ocenione przez FDA. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach, a związane z nimi roszczenia są dozwolone we wszystkich regionach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, prawdziwe i dokładne. Jednak produkty mogą być używane wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami i nie możemy zagwarantować swobody użytkowania w każdym zamierzonym zastosowaniu lub kraju.

Dowiedz się więcej o naszych programach

Powiązane artykuły

Przepraszamy, brak wpisów spełniających podane kryteria.

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash