Zwalczanie salmonelli u niosek w celu poprawy bezpieczeństwa żywności

phileo

Salmonella wywołuje co roku około miliona zachorowań na choroby przenoszone drogą pokarmową w USA i 91 000 w Europie. Skażenie salmonellą jest globalnym problemem w produkcji drobiu. W zakładach przetwórczych wdraża się działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia produktów drobiowych, chociaż prawdziwym rozwiązaniem problemu jest zapobieganie w pierwszej kolejności pojawianiu się w tych zakładach skażonych brojlerów, indyków lub jaj. Zapobieganie na etapie gospodarstwa jest bardzo ważne dla zmniejszenia ryzyka skażenia mięsa drobiowego lub jaj konsumpcyjnych. Jaja są odpowiedzialne za 18% ognisk salmonelli w żywności.

picto layer

Skażenie salmonellą na fermach drobiu

Phileo dash

Salmonella może pochodzić z paszy, przenosząc się przez dodatki i niewłaściwą termizację

 

Salmonella może zalegać w kurnikach, które pozostają skażone po poprzedniej partii ptaków i zostały niewłaściwie zdezynfekowane, lub też zostały skażone przez gryzonie, owady itp.

 

Salmonella może pojawić się wraz z zakażonymi jednodniowymi pisklętami, w wyniku zakażenia wertykalnego zachodzącego w jaju lub przez zanieczyszczenie skorupy jaja podczas przechodzenia przez kloakę.

Zmniejszenie presji Salmonelli w jelitach

Phileo dash

Safmannan® zawiera w wysokich stężeniach mannany i beta-glukany, więc uzupełnienie diety o ten preparat skutkuje przyleganiem bakterii do mannanów, co zmniejsza presję salmonelli w jelitach podczas wydalania kału.

 


Beta-glukany i mannany modulują funkcjonowanie układu odpornościowego, podwyższając poziom skierowanych przeciwko salmonelli przeciwciał IgA uwalnianych na powierzchni nabłonka jelitowego.

 


Safmannan® pomaga w zachowaniu połączeń ścisłych, co zmniejsza translokację salmonelli z treści jelitowej do narządów położonych głębiej, takich jak wątroba, śledziona, a nawet jajniki (co jest istotne w przypadku niosek i stad rodzicielskich brojlerów).

Koniec odchowu

Phileo dash

W wieku 17 tygodni 24 ptaki zostały zakażone doustnie 7×107 jtk Salmonella enteritidis. Połowa ptaków była karmiona dietą uzupełnioną preparatem Safmannan® w dawce 500 g/tonę. Po 18 tygodniach od ptaków pobrano jelito ślepe i poddano je analizie pod kątem obecności salmonelli. U ptaków suplementowanych stwierdzono obniżenie częstości jej występowania o 41 punktów, co wskazuje na korzystne działanie preparatu Safmannan® w zwalczaniu zakażeń salmonellą.


Początek produkcji jaj

Phileo dash

W wieku 22 tygodni 24 ptaki zostały zakażone doustnie 8,7×109 jtk Salmonella typhimurium. Połowa ptaków była karmiona dietą uzupełnioną preparatem Safmannan® w dawce 500 g/tonę. Po 23 tygodniach od ptaków pobrano jelito ślepe i poddano je analizie pod kątem obecności salmonelli. U ptaków suplementowanych stwierdzono spadek jej występowania o ponad 1 log. Oznacza to, że w jelicie ślepym niosek suplementowanych było co najmniej 10 razy mniej pałeczek salmonelli niż u ptaków z grupy kontrolnej.

Druga połowa okresu produkcji jaj

Phileo dash

W wieku 56 tygodni 45 ptaków zostało zakażonych doustnie 7×107 jtk Salmonella enteritidis. 15 ptaków nie było suplementowanych, 15 było suplementowanych preparatem Safmannan® w dawce 500 g/tonę paszy, a 15 było suplementowanych preparatem Microsaf® – probiotykiem zawierającym 3 gatunki Bacillus, w dawce 500 g/tonę. Po 61 tygodniach od ptaków pobrano jelito ślepe i poddano je analizie pod kątem obecności salmonelli. Spadki liczności bakterii między grupą kontrolną a Microsaf® oraz między grupą kontrolną a Safmannan® były znaczące (p<0,05). Potwierdza to zdolność zarówno preparatu Safmannan®, jak i Microsaf® do zwalczania Salmonelli na fermach niosek.

Strategie ograniczania występowania Salmonelli w branży drobiarskiej

Salmonella-book-1

Wypełnij ten formularz, aby otrzymać przewodnik

Dowiedz się więcej na temat zarządzania nioskami

improve vaccine response
Managing gut health
laying performance

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash