Wydajność niosek

phileo

Celem w przypadku niosek jest wyprodukowanie 500 jaj
na kurę do 100. tygodnia życia. Powoduje to ciągły stres dla ptaków związany z przekazywaniem białka, tłuszczu i energii do jaj, co prowadzi do przewlekłych fizjologicznych stanów zapalnych. Niektóre bakterie, takie jak E. coli, mogą czerpać korzyści z takiego stanu układu pokarmowego, a ich wzrost ma wpływ na zdrowie jelit. 70% zdolności układu odpornościowego ptaków koncentruje się w jelitach, więc nawet ich najmniejsze zapalenie może mieć wpływ na wzrost i zwiększać podatność na choroby. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia jelit jest ważne dla przekształcania paszy w jaja i ochrony marży hodowców ptaków.

 

Wykazano, że podawanie preparatów Safmannan® i Selsaf® ptakom o wysokiej wydajności zmniejsza skutki stresu produkcyjnego i pomaga w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia jelit.

picto layer

Safmannan® może pomóc w poprawie produkcji jaj

Phileo dash

W badaniu przeprowadzonym przez instytut IRTA w Hiszpanii wzięły udział kury (225 Hy-Line) w wieku 54 tygodni, które umieszczono w klatkach na 24 tygodnie. Kury te były karmione dietą kukurydziano-sojową. W połowie klatek do diety dodano Safmannan® w ilości 250 g/tonę. Ptaki zakażono szczepem Salmonella enteritidis w celu oceny zdolności preparatu Safmannan® do zapobiegania skutkom zakażenia salmonellą.

 

Produkcja jaj (masa jajowa) zwiększyła się w grupie, której podawano Safmannan®, natomiast współczynnik wykorzystania paszy był obniżony.

Selsaf® dla poprawy produkcji jaj

Phileo dash

W badaniu przeprowadzonym w 2011 r. w Czechach udział wzięło 1050 kur ze stad rodzicielskich brojlerów i niosek (Hubbard JA57) oraz 112 kogutów ze stad rodzicielskich (M77), którym podawano Selsaf® lub selenin sodu (grupa kontrolna). Obydwie grupy otrzymywały w wieku 23–62 tygodni 0,3 ppm selenu w paszy. Parametry były mierzone w okresach czterotygodniowych.

 

Suplementacja preparatem Selsaf® zwiększyła liczbowo produkcję jaj na kurę (o około 7 więcej niż w grupie z selenem nieorganicznym). Selsaf® poprawił również wskaźniki płodności i zwiększył liczbę wyklutych piskląt na kurę. W grupie z preparatem Selsaf® odnotowano dodatkowe 12 wyklutych piskląt na kurę w porównaniu z grupą z selenem nieorganicznym.

Selsaf® dla poprawy stanu zdrowia i wydajności kur niosek

Phileo dash

W drugim, przeprowadzonym w 2015 r., badaniu w Czechach wzięło udział 1260 kur niosek (Bovans Brown), którym podawano Selsaf® syntetyczną postać selenometioniny (Syn-SeMET) lub selenin sodu (SS). Wszystkie kury otrzymywały 0,2 ppm selenu w paszy od 20. do 52. tygodnia życia. Parametry były mierzone w okresach czterotygodniowych.

 

Podanie preparatu Selsaf® w badaniach na kurach nioskach poprawiło ich stan zdrowia, przyczyniając się do poprawy intensywności znoszenia jaj, współczynnika wykorzystania paszy na jajo i wskaźnika przeżywalności w porównaniu z innymi źródłami selenu, takimi jak selen nieorganiczny oraz syntetyczna selenometionina.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania nioskami

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash