Zdrowie i żywienie bydła opasowego

Phileo dash

Właściwe odżywianie i zarządzanie stanem zdrowia przez zastosowanie probiotyków w żywieniu bydła mięsnego w oborach do opasu ma na celu poprawę wydajności bydła, osiągnięcie maksymalnych przyrostów masy ciała oraz wykorzystania paszy przez optymalizację zdrowia żwacza i odporności zwierząt. Nasze rozwiązania i programy pozwalają bydłu osiągnąć optymalną wagę, właściwy pokrój oraz jakość mięsa, umożliwiając hodowcom utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa przy jednoczesnej maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

beef
żywienie bydła

Poprawa stanu zdrowia żwacza w celu maksymalizacji współczynnika wykorzystania paszy

Phileo dash

Po przybyciu do obory do bydła opasowego cielęta są przestawiane z diety wysokowłóknistej na wysokoenergetyczną. Ten okres przejściowy trwa około 30 dni. Cały proces, który wymaga adaptacji mikrobiomu żwacza do nowej diety, wiąże się ze znacznymi zmianami w populacji bakterii oraz w zachowaniach zwierząt w zakresie pobrania paszy. Przejście na dietę z wysokim udziałem ziarna zbóż zwiększa produkcję kwasu w żwaczu, podnosząc ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza. Zwierzęta z subkliniczną kwasicą cechują się niższym współczynnikiem wykorzystania paszy i niskimi przyrostami masy ciała, co skutkuje znacznym obniżeniem opłacalności hodowli.

 

Aby zapewnić płynne przejście między fazami i uniknąć schorzeń żwacza, niezbędna jest właściwa strategia żywieniowa.

Lepsza wydajność bydła opasowego w pierwszym okresie pobytu w oborze dla opasów

Phileo dash

Okres przejściowy, który trwa średnio 30 dni po przybyciu bydła do obory dla opasów, jest niewystarczającym czasem na aklimatyzację i dostosowanie się do diety wysokoenergetycznej.

 


Powoduje to u zwierząt duży stres i naraża je na problemy zdrowotne. Cielęta są transportowane, grupowane, odrobaczane, szczepione oraz przestawiane z diety wysokowłóknistej na paszę wysokoenergetyczną. W tym okresie cielęta są narażone na największe ryzyko wystąpienia choroby układu oddechowego bydła (BRD), która stanowi główny problem zdrowotny w oborach dla bydła opasowego, potencjalnie zmniejszając przyrost masy ciała średnio o 190 g/dzień na etapie opasu końcowego. Udane przejście między etapami jest kluczem do wysokiej ogólnej wydajności i dobrego stanu zdrowia przez cały okres opasu końcowego, co pomaga ograniczyć stosowanie antybiotyków, które stanowi na całym świecie poważny problem zdrowotny.

ADF po 156 dniach
średni dzienny przyrost masy przy żywieniu bydła

Dążenie do lepszego przyrostu masy, jakości mięsa i bezpieczeństwa

Phileo dash

Skarmianie wysokoenergetyczną dietą opartą na zbożach maksymalizuje dzienne przyrosty masy ciała, zmniejszając zużycie paszy na jednostkę przyrostu. Zapewnia również najwyższą jakość mięsa z dobrą marmurkowatością.

 

Warunkiem wstępnym prawidłowego przebiegu opasu końcowego jest zdrowe stado, któremu zapewnia się warunki wzrostu pozwalające w optymalny sposób zamieniać paszę na masę ciała. Wiele czynników, takich jak zaburzenia równowagi żwacza, choroba układu oddechowego bydła oraz inne problemy zdrowotne i żywieniowe, może skutkować niskim współczynnikiem wykorzystania paszy i słabymi przyrostami masy ciała. Optymalna strategia żywienia i zarządzania w całym okresie opasu końcowego powinna koncentrować się na właściwym stanie zdrowia żwacza i zapobieganiu chorobom zakaźnym, co należy osiągnąć przez zapewnienie bydłu odpowiednio zbilansowanej diety, wykształcenie dobrej odporności oraz minimalizację stresu.

Innowacyjna oferta produktów dla hodowców wołowiny

Nasze programy dla wołowiny

Heat stress ruminants
Meat profit beef cattle

Dowiedz się więcej na temat zarządzania hodowlą bydła

Artykuły związane z hodowlą bydła

Przepraszamy, brak wpisów spełniających podane kryteria.

W przypadku bydła mięsnego mieszanki probiotyczne mogą odegrać istotną rolę. Drożdże i inne mieszanki wytworzone na bazie ich fermentacji dla bydła opasowego stosowane w żywieniu mają na celu wsparcie układu pokarmowego na wielu poziomach. To działanie może obejmować głównie równoważenie mikroflory żwacza oraz modulację poziomu odporności, ale to nie wszystko.

Stosowanie probiotyków a opłacalność hodowli

Optymalnie ukształtowany mikrobiom przekłada się na lepszą pracę układu pokarmowego w zakresie pobierania z pożywienia cennych związków odżywczych. Zdolność ta jest ważna dla każdego zwierzęcia, a w przypadku hodowli mięsnej jawi się wręcz jako fundamentalna. Dlaczego?

Żywienie przeżuwaczy ukierunkowanej na produkcję mięsa bazuje na opasie zorientowanym na przyrosty masy ciała. Z tego powodu istotne jest zadbanie o kondycję żwacza i całego układu pokarmowego. Wartym uwagi wsparciem bywa w tym przypadku suplementacja probiotykami i drożdżami, które mogą pozytywnie wpływać na zdolności wchłaniania cennych substancji.

Optymalnie zasiedlona mikroflora jelit wpływa więc zarówno na odporność, jak i efektywność wzrostu, rozwoju i przyrostu masy zwierzęcia, co może przekładać się na wydajność produkcji mięsa w gospodarstwie. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na pasze, którymi karmimy bydło opasowe. Żywienie powinno bazować na wysokojakościowej paszy, którą można wzbogacić o odpowiedni probiotyk.

Rodzaje dostępnych drożdży do żywienia bydła

W naszej ofercie można znaleźć szeroką gamę produktów o składach ukierunkowanych na najważniejsze cele. Proponujemy drożdże i probiotyki dla bydła opasowego, dzięki którym żywienie zwierząt hodowlanych może stać się zdecydowanie mniej skomplikowane. W zależności od oczekiwań czy bieżących wyzwań w gospodarstwie można zdecydować się na mieszanki wspomagające organizm w budowaniu optymalnego poziomu odporności na patogeny, ale i na okoliczności stresowe, które niekiedy kładą się cieniem na kondycji zwierząt (w szczególności cieląt).

Probiotyk dla bydła opasowego zawierający drożdże stosuje się także w celu wsparcia układu pokarmowego, gdyż da się dzięki niemu obniżyć ryzyko pojawienia się problemów z pobieraniem i efektywnym wykorzystywaniem paszy.

Dostępne są również drożdże i probiotyki dla bydła opasowego tworzone z myślą o optymalizacji procesów produkcji mięsa. Kompleksowe podejście do tematu pozwala ponadto na komponowanie mieszanek przeznaczonych do żywienia ukierunkowanych na osiągnięcie najwyższych możliwych parametrów pozyskiwanego mięsa. To istotne z punktu widzenia skutecznego działania w branży oraz dla końcowych klientów.

Probiotyki a żywienie bydła opasowego

Zwierzętom narażonym na czynniki środowiskowe, stres i oddziaływanie drobnoustrojów przydaje się wsparcie w postaci starannie opracowywanych mieszanek zawierających korzystne dla mikroflory jelitowej mikroorganizmy. Probiotyki mogą kształtować odporność, dobrostan stada i lepszą kondycję organizmów. Żywienie bydła opasowego paszami uzupełnionymi o drożdże to także szansa na większą efektywność rozkładu i trawienia pasz i absorpcji składników odżywczych, a więc i lepsze wykorzystanie paszy.

W kontekście probiotyków warto zwrócić uwagę na wsparcie rozwoju młodych osobników w okresie odchowu. Tak samo ważne są zyski wynikające z pozyskiwania optymalnej ilości mięsa, minimalizacja ryzyka związanego z chorobami czy ograniczenie problemów z wagą i gorszym stanem fizycznym stada. Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty i zaopatrzenia się w dodatki wspomagające żywienie bydła opasowego.

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash