Zrównoważone żywienie trzody chlewnej

phileo

W tradycyjnym podejściu do żywienia białko traktuje się jako źródło egzogennych i endogennych aminokwasów, energii, minerałów, błonnika oraz witamin. Obecnie nasza wiedza na temat żywienia jest obszerniejsza, obejmując nie tylko wpływ żywienia na wydajność, ale także jego wpływ na dobrostan zwierząt, zanieczyszczenie środowiska, gospodarowanie obornikiem, stan zdrowia zwierząt i jakość produktów.

 

Zrównoważone żywienie w różnych fazach produkcji zwierzęcej stało się koniecznością. Nasilająca się presja przeciwko stosowaniu antybiotyków, rosnąca świadomość konsumentów na temat wpływu naszej branży na środowisko i dobrostanu zwierząt – to wszystko są wyraźne sygnały wskazujące na potrzebę zrównoważonego żywienia. Coraz więcej uwagi poświęcamy fermentacji w jelitach tylnych oraz roli wysokostrawnych składników w dietach poodsadzeniowych. Mamy też świadomość ogólnych korzyści płynących ze stosowania błonnika w diecie loch i prosiąt, jednocześnie zyskując coraz głębsze zrozumienie roli składników funkcjonalnych w przyspieszaniu rozwoju młodych jelit.

 

Nowoczesna genetyka wnosi do naszej branży znaczący element konkurencyjności, jednocześnie stawiając przed nami coraz większe wyzwania w zakresie żywienia, zdrowia i zarządzania. Dziś kraje produkujące najwięcej trzody chlewnej stoją w obliczu rosnącej śmiertelności przedodsadzeniowej ze względu na dużą liczebność miotów przy oproszeniu i wyższy odsetek małych prosiąt.

Picto-swine-192x285

Poprawa odporności prosiąt

Phileo dash

Firma Phileo by Lesaffre zbadała możliwość wykorzystania probiotyku drożdżowego Actisaf® Sc 47 w walce z rosnącym wyzwaniem, jakim jest wysoka śmiertelność przedodsadzeniowa. W kilku badaniach wykazano pozytywne efekty suplementacji loch prośnych i karmiących preparatem Actisaf® Sc 47. Korzyści te obejmują poprawę jakości siary i mleka dzięki zwiększonemu stężeniu IgG oraz IgA w osoczu lochy, a tym samym w siarze i mleku. Poprawia to odpowiedź immunologiczną prosiąt, zdrowie ich jelit oraz wydajność, czemu towarzyszy ogólne zmniejszenie biegunki u prosiąt i śmiertelności przedodsadzeniowej.

Poprawa wzrostu zwierząt dzięki Prosaf®

Phileo dash

Prosaf® jest produkowany we w pełni kontrolowanym procesie zapewniającym jakość żywieniową, co gwarantuje produkt o stałym składzie, bezpieczny i identyfikowalny, wolny od zanieczyszczeń i niestwarzający ryzyka sanitarnego. Dzięki temu procesowi produkcyjnemu Prosaf® posiada innowacyjne cechy: zawartość białka na poziomie 63%, wysoka strawność aminokwasów, wysoka zawartość kwasów nukleinowych oraz kwasu glutaminowego – odpowiednio 7,7% i 10,9%. Stosowanie Prosaf® poskutkowało obiecującym wzrostem pobrania paszy przy jednoczesnej modulacji jelit po odsadzeniu i poprawie wydajności prosiąt.

 

Badania przeprowadzono na 250 odsadzonych prosiętach, którym podawano różne dawki preparatu Prosaf® w pierwszej paszy prestarterowej. Już po 15 dniach suplementacji zwierzęta otrzymujące 2% preparatu Prosaf® wykazały poprawę przyrostów, ze średnim dziennym przyrostem o 52 g wyższym w porównaniu do grupy kontrolnej.

Lepsze zdrowie jelit, lepsze odżywianie

Phileo dash

Efekty stosowania preparatu Prosaf® można wytłumaczyć dużą strawnością zawartych w nim aminokwasów, wysokim poziomem glutaminianu, a także korzyściami, jakie niesie on dla zdrowia jelit. Wskaźnik Shannona jest miarą różnorodności mikrobiologicznej. Zwierzęta były suplementowane przez 28 dni od odsadzenia. Wyniki badań wskazują, że Prosaf® zwiększa różnorodność mikrobiomu w jelitach, a bardziej zróżnicowana populacja jest stabilniejsza i odporniejsza na wszelkiego rodzaju wpływy lub zmiany w środowisku bądź żywieniu.

 

A Badania terenowe zostały przeprowadzone w gospodarstwie rolnym w warunkach wysokiego zagrożenia dla zdrowia jelit. Zwierzęta suplementowano preparatem Prosaf® (2% lub 4%) przez 15 dni od odsadzenia. Suplementacja preparatem Prosaf® zmniejszyła śmiertelność o 63%. Ponadto liczba prosiąt brakowanych po odsadzeniu w grupie Prosaf® była również o 60% niższa.

Powiązane artykuły

Przepraszamy, brak wpisów spełniających podane kryteria.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania trzodą chlewną

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash