Poprawa produkcji i jakości mleka u krów mlecznych

phileo

Produkty mleczne są tradycyjnymi produktami spożywczymi w wielu krajach. Nowoczesna hodowla bydła mlecznego w ostatnich dekadach przeszła jednak liczne przemiany – wprowadzono udoskonalenia w zakresie genetyki, żywienia, zarządzania gospodarstwem i dobrostanu zwierząt. Obecnie na świecie żyje około 250 mln krów mlecznych. W 2019 r. światowa produkcja mleka osiągnęła 852 mln ton, co oznacza wzrost o 1,4% w stosunku do 2018 r.

 

Nowoczesne krowy mleczne są hodowane specjalnie do produkcji dużych ilości mleka. Produkują one mleko dopiero po ocieleniu – krowy mleczne muszą rodzić jedno cielę rocznie, aby móc dalej produkować mleko. Pod tym względem produkcja mleka jest ściśle związana z rozrodem. Typowo krowy produkują mleko przez mniej niż 3 laktacje, co nie wystarcza do pełnego wykorzystania ich potencjału genetycznego.

picto dairy

Cykl laktacyjny

Phileo dash

Współczesne wysokoprodukcyjne krowy mleczne wymagają szczególnej uwagi. Niezbędna jest szczegółowa, dostosowana do każdego etapu strategia zarządzania w całym cyklu laktacyjnym.

 

Cielenie to moment znaczących zmian, które decydują o powodzeniu przyszłej laktacji, dlatego krowie należy w tym okresie przejściowym przed i po porodzie poświęcić szczególną uwagę. Ostatnie badania utorowały drogę nowym rozwiązaniom, które umożliwiają zwiększenie produkcji mleka przy jednoczesnym zapobieganiu zaburzeniom metabolicznym, zwłaszcza przez suplementację drożdżami probiotycznymi, drożdżami wzbogaconymi w selen oraz oczyszczonymi frakcjami drożdży.

Czynniki wpływające na produkcję mleka

Phileo dash

W ciągu ostatnich kilku dekad dokonał się znaczny postęp w genetyce krów mlecznych, co pozwoliło nam na hodowlę krów o wyższych walorach genetycznych – celem jest wyższa produkcja mleka i lepsze wykorzystanie paszy. Osiągnięcia genetyczne poprawiły też kształt i ułożenie wymion, co ułatwia dój, ogranicza występowanie zapaleń wymion oraz zmniejsza śmiertelność podczas wycieleń.

 

Nowoczesna hodowla bydła mlecznego wiąże się z coraz większymi rozmiarami gospodarstw, większą powierzchnią przypadającą na krowę, większą ilością miejsca przy stole paszowym na krowę, bardziej komfortowymi boksami legowiskowymi, łatwiejszym dostępem do paszy i wody, doskonalszą kontrolą klimatu w celu uniknięcia stresu cieplnego oraz lepszym zarządzaniem krowami w okresie przejściowym. Wszystkie te ulepszenia doprowadziły do poprawy komfortu krów i zmniejszenia ich stresu, szczególnie w okresie okołowycieleniowym, co skutkuje wyższą produkcją mleka oraz niższym wskaźnikiem zachorowań.

Nie wolno zaniedbywać jakości mleka

Phileo dash

Dążenie do poprawy genetyki krów mlecznych, zwłaszcza holsztyńskich o wyższej wydajności mlecznej, doprowadziło do spadku zawartości substancji stałych w mleku. Obecnie celem jest zwiększenie zawartości substancji stałych (w szczególności tłuszczu i białka) w mleku bez utraty wydajności mlecznej. To ambitne zadanie wymaga nowych sposobów optymalizacji żywienia bydła mlecznego przez poprawę strawności włókna strukturalnego w diecie.

 

Badania naukowe pokazują, że lepsza strawność włókna skutkuje wyższą produkcją w żwaczu lotnych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza maślanów i octanów, które są wymagane do syntezy de novo kwasów tłuszczowych w gruczole mlekowym. Synteza de novo kwasów tłuszczowych wykazuje dodatnią korelację z produkcją tłuszczu i białka mlecznego.

Suplementacja probiotykiem drożdżowym Actisaf® w celu zwiększenia wydajności i poprawy jakości mleka

Phileo dash

1. Suplementacja preparatem Actisaf® Sc 47 diety krów mlecznych w okresie laktacji pomaga poprawić stan żwacza i rozkład włókna. Krowa uzyskuje więcej energii do produkcji mleka i więcej lotnych kwasów tłuszczowych do syntezy tłuszczu mlecznego.
2. Suplementacja preparatem Actisaf® Sc 47 diety krów w okresie przejściowym pomaga zredukować ujemny bilans energetyczny po wycieleniu, co owocuje szybszą adaptacją do warunków laktacji i ma pozytywny wpływ na wydajność mleczną w ciągu całej laktacji.
3. Suplementacja preparatem Actisaf® Sc 47 diety krów w okresie laktacji pomaga poprawić wydajność rozrodczą. Lepsze wyniki reprodukcyjne są kluczem do niższego wskaźnika brakowania i dłuższej laktacji u krów mlecznych, co skutkuje wyższą produkcją mleka w ciągu całego ich życia.

Suplementacja preparatem Actisaf® Sc 47 diety wszystkich kategorii krów podczas całej laktacji poprawia wydajność mleczną średnio o 1,5 kg/dzień/krowę przy wyższej zawartości tłuszczu i białka.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania bydłem mlecznym

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash