Safwall® – wyselekcjonowana frakcja drożdży absorbująca mikotoksyny

phileo

Wszystkie płody rolne mogą zostać zanieczyszczone mikotoksynami – na polu i/lub
podczas przechowywania, jeżeli warunki sprzyjają rozwojowi grzybów. W globalnym badaniu (C. Gruber-Dorninger i in., 2019), 88% próbek było zanieczyszczonych, przy czym 64% było dotkniętych co najmniej dwiema mikotoksynami, co podkreśla współwystępowanie tych związków. Mikotoksyny takie jak fumonizyny, zearalenon (ZEA) i ochratoksyna A (OTA) zostały wykryte odpowiednio w 73%, 56% i 23% próbek paszy gotowej.

 

Zdolność drożdży do absorbowania mikotoksyn jest skutecznym rozwiązaniem minimalizującym szkody. Będący wynikiem 30-letniego zaangażowania firmy Phileo by Lesaffre w badania i rozwój preparat Safwall® jest skuteczną w walce z mikotoksynami frakcją drożdży, co potwierdzają badania naukowe.

 

Stałym, pozytywnym efektem stosowania preparatu Safwall® jest ograniczenie narażenia na mikotoksyny w paszy, kontakt z którymi może powodować u zwierząt obniżenie wzrostu i pogorszenie odporności. Safwall® absorbuje mikotoksyny obecne w zanieczyszczonej paszy, ograniczając ich biodostępność po spożyciu i zmniejszając narażenie zwierząt na działanie tych związków w paszy.

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

Safwall® – korzyści dla zwierząt


Liczne i różnorodne mikotoksyny, na które narażone jest bydło, owce, konie, świnie oraz drób, mogą powodować poważne problemy zdrowotne. W niektórych przypadkach ich spożycie może nawet prowadzić do śmierci ciężko zatrutych zwierząt.

 

Absorbując mikotoksyny i tym samym zmniejszając ich biodostępność w świetle jelita, Safwall® redukuje negatywne skutki działania mikotoksyn, takie jak uszkodzenia narządów oraz estrogenne działanie ZEA.

Safwall® – korzyści dla hodowców


Dzięki wysokiej absorpcji mikotoksyn ZEA i OTA oraz ochronie integralności nabłonka jelitowego Safwall®, ogranicza występowanie chorób zakaźnych wywoływanych przez mikotoksyny oraz ich wpływ na rozród i wzrost zwierząt. Dzięki swojemu wpływowi na biosorpcję, ochronie integralności bariery jelitowej i kondycji zwierząt Safwall® pomaga zoptymalizować zarządzanie hodowlą w celu osiągnięcia lepszych zysków.

Safwall® – korzyści dla konsumentów


Żywność przeznaczona dla ludzi może ulec skażeniu mikotoksynami na różnych etapach łańcucha pokarmowego. Skutkiem gospodarczym obecności mikotoksyn jest zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej, a jednocześnie potrzeba inwestycji w prace badawczo-rozwojowe w celu zmniejszenia dotkliwości problemów powodowanych przez te związki. Ograniczając występowanie mikotoksyn, Safwall® zwiększa bezpieczeństwo żywności i ogranicza wpływ tych związków na zdrowie konsumentów.

Safwall® – preparat o dużej zdolności do absorpcji mikotoksyn

Phileo dash

Safwall® jest frakcją drożdżową uzyskaną z hodowli pierwotnej Saccharomyces cerevisiae. Ściana komórkowa jest oddzielana od wewnętrznej części drożdży przez odwirowanie i suszenie. Drożdżowy suplement Safwall® absorbuje mikotoksyny, aby zmniejszyć ich wchłanianie przez zwierzę, a tym samym ochrania fizjologiczne funkcje organizmu.

 


W przypadku paszy z wieloma zanieczyszczeniami jego korzystny wpływ, np. na integralność bariery jelitowej, może pomóc w zmniejszeniu narażenia zwierząt na mikotoksyny.

Sposób działania wyselekcjonowanej frakcji drożdży Safwall® absorbującej mikotoksyny

Phileo dash

Safwall® absorbuje mikotoksyny – jest to proces, w którym składniki drożdży wiążą się z tymi substancjami. Odbywa się to w przewodzie pokarmowym zwierzęcia, w wyniku czego toksyna wraz ze spoiwem jest wydalana z kałem, przez co zmniejsza się narażenie zwierzęcia na działanie mikotoksyn.

 

 

U loszek Safwall® wykazał korzystny wpływ na organy rozrodcze zwierząt; u krów mlecznych ekspozycja na ZEA uległa zmniejszeniu w obecności Safwall®; u kurcząt ogólnoustrojowa ekspozycja na OTA została zmniejszona przez działanie frakcji drożdży. Wyniki badań wskazują również, że u zwierząt karmionych preparatem Safwall® poprawia się funkcja bariery jelitowej – zmniejsza się przepuszczalność jelit, co chroni zwierzęta przed zwiększoną translokacją antygenów luminalnych.

To oświadczenie nie zostało poddane ocenie przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania jakichkolwiek chorób, leczenia ich lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach, a związane z nimi oświadczenia nie są dopuszczalne we wszystkich regionach. Informacje podane w tym dokumencie są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą prawdziwe i dokładne. Produkty muszą jednak być stosowane wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie możemy zagwarantować możliwości ich swobodnego stosowania w każdym zamierzonym celu lub kraju.

safwall

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów

phileo

Opakowanie

  • Worek polietylenowy 25 kg
  • Tkany polipropylenowy worek big bag 800 lub 850 kg z wewnętrzną
    wkładką polietylenową

 

Okres przechowywania

  • Safwall® cechuje się 2-letnim okresem trwałości w oryginalnym opakowaniu

 

 

Dawkowanie

  • Skontaktuj się z ekspertami Phileo tutaj here

Download your Technical Guide for more information about Safwall

SafWall guide

Wypełnij ten formularz, aby otrzymać przewodnik

Twoje programy z Safwall

NeoNate

Powiązane artykuły

Przepraszamy, brak wpisów spełniających podane kryteria.

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash