W poszukiwaniu doskonałości: właściwe szczepy o potwierdzonych korzyściach

phileo

Phileo by Lesaffre jest w czołówce innowacji dzięki wyspecjalizowanemu działowi badań i rozwoju, który zajmuje się różnymi dziedzinami, takimi jak żywienie, mikrobiologia, immunologia, nauki o zwierzętach oraz procesy recepturowania.

 

Nasza bogata kolekcja specjalnie opracowanych szczepów pozwala nam opracowywać probiotyki o udokumentowanej skuteczności oraz składniki funkcjonalne uwzględniające różnorodność gatunkową zwierząt, aby sprostać coraz bardziej złożonym wyzwaniom związanym z ich hodowlą.

 

Nasz proces innowacji rozpoczyna się od starannego doboru szczepów o wyjątkowych cechach, ogromnej wiedzy o prowadzeniu fermentacji, najnowocześniejszych modeli in vitro oraz zrozumienia pewnych mechanizmów działania. Wraz z naszymi dietetykami, weterynarzami i specjalistami od pasz prowadzimy szeroko zakrojone badania w celu opracowywania dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań o udowodnionych korzyściach dzięki zrozumieniu mikrobioty i mechanizmów odporności.

Zdrowie przez odżywianie oparte na dogłębnym zrozumieniu mikrobioty i mechanizmów odporności

Zdrowie jelit i modulacja odporności

Phileo dash

Phileo uważa zdrowie jelit i immunomodulację za kluczowe elementy umożliwiające prowadzenie hodowli bez antybiotyków. Wzmacniając mikroflorę komensalną, probiotyki pomagają zwalczać stres wywołany przez patogeny, zwiększają biodostępność składników odżywczych i w ten sposób poprawiają ogólną wydajność zwierząt. Ponadto firma Phileo zdobyła obszerną wiedzę specjalistyczną w zakresie opracowywania składników umożliwiających modulację wrodzonej lub specyficznej odporności, co pozwala zmniejszyć presję patogenów, zapewniając lepszy stan zdrowia i dobrostan zwierząt przy zmniejszeniu liczby stosowanych terapii.

Siła badań przesiewowych in vitro

Phileo dash

Prowadzona wspólnie z Lesaffre platforma in vitro wykorzystuje najnowocześniejsze modele układu trawiennego. Symulatory te są doskonałymi narzędziami eksperymentalnymi do celów badań przesiewowych oraz zrozumienia, w jaki sposób nasze produkty działają w przewodach pokarmowych różnych gatunków. Dodatkowo opracowano liczne narzędzia pozwalające scharakteryzować wpływ naszych produktów na układ odpornościowy, integralność jelit i strawność błonnika. Kontrola nad tymi trzema podstawowymi parametrami w podejściu „zdrowie przez odżywianie” umożliwia zrównoważoną i opłacalną ekonomicznie produkcję białka zwierzęcego. Phileo opracowuje i promuje modele testowania in vitro, aby zapewnić poszanowanie dobrostanu zwierząt oraz przyspieszyć transformację branży rolno-spożywczej.

Precyzyjne receptury produktów

Phileo dash

Aby zapewnić rozwiązania dokładnie odpowiadające potrzebom nabywców, wdrożyliśmy cały park technologiczny reprezentatywny dla procesów, które są realizowane w fabrykach naszych klientów, takich jak mieszanie i wytłaczanie, oraz różnych rodzajów receptur i surowców. Nasza wyspecjalizowana Platforma Recepturowa jest kluczem do wszystkich etapów opracowywania rozwiązań zorientowanych na klienta – od pomysłu do wartościowego produktu.

 

Cenimy naszą globalną sieć partnerów obejmującą uczelnie, instytuty badawcze, centra technologii pasz i gospodarstwa referencyjne. Wierzymy, że dzięki budowie tego innowacyjnego ekosystemu możemy wywrzeć znaczący wpływ na transformację branży rolniczej, odpowiadając zarazem na potrzeby naszego rynku.

Mikrobiota zwierząt i toksykologia

Phileo dash

The Farm Phileo® jest platformą specjalistycznej wiedzy naukowej pozwalającą opracowywać innowacyjne rozwiązania w celu sprostania wyzwaniom etycznym, zdrowotnym, w zakresie wydajności oraz zrównoważonego rozwoju, przed którymi w nadchodzących latach stanie branża rolnicza. Wyposażona jest ona w najnowsze, zaawansowane technologicznie narzędzia w dziedzinie badania mikrobioty zwierząt i toksykologii. Prowadzone badania koncentrują się głównie na badaniu flory jelitowej przeżuwaczy, wykrywaniu różnych mikotoksyn i badaniu ich wpływu na zwierzęta, ocenie wpływu metod żywienia zwierząt na środowisko oraz poprawie dobrostanu zwierząt. The Farm Phileo® jest wizytówką naszej wiedzy, a przede wszystkim pozwala nam wspierać naszych klientów i spełniać ich potrzeby.


Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash