Ograniczenie stosowania antybiotyków u brojlerów

phileo

W swoim raporcie z 2016 r. dotyczącym rosnącej oporności na leki lord Jim O’Neill oszacował, że do 2050 r. liczba zgonów spowodowanych opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe może wzrosnąć nawet do 10 milionów rocznie, co pociągnie za sobą koszty dla gospodarki światowej w wysokości 100 bilionów USD. W związku z tym wiele krajów zdecydowało się na ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji drobiu. Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz z innymi organizacjami pozarządowymi wypracowała wspólne podejście o nazwie „One Health” („Jedno Zdrowie”) zmierzające do ograniczenia stosowania tych środków w celu ochrony zdrowia zwierząt, ludzi i środowiska. Obejmuje ono działania w zakresie zdrowia zwierząt, takie jak szkolenia dla hodowców, weterynarzy, techników oraz innych osób.

 

Ograniczenie stosowania antybiotyków musi mieć charakter globalny, obejmując zarządzanie gospodarstwami, żywienie i recepturę paszy w celu zmniejszenia stresu u ptaków, który może wywoływać choroby wcześniej leczone antybiotykami. Istnieją dwie klasy antybiotyków: stosowane jako stymulatory wzrostu oraz stosowane w celu zapobiegania chorobom lub leczenia chorych ptaków.

Picto poultry

Znalezienie alternatywy dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu

Phileo dash

Antybiotykowe stymulatory wzrostu są stosowane raczej ze względu na swoje działanie przeciwzapalne, nie zaś antybiotyczne. Podawane w dawkach subterapeutycznych poniżej minimalnego stężenia hamującego, mogą one (np. tetracykliny) nadal działać w obecności powszechnej oporności bakterii. Z tego względu
mechanizm ich działania jest bardziej złożony niż antybiotyków. Działanie przeciwzapalne stymulatorów tłumaczy ich akumulacja w komórkach zapalnych i zdolność do hamowania funkcji komórkowych. Mogą łagodzić przewlekły stan zapalny jelit u szybko rosnących brojlerów, co może zaoszczędzić energię i poprawiać współczynnik wykorzystania paszy.

 

Dobrą alternatywą dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu jest Safmannan®. Jego sposób działania może się wiązać z interakcją z receptorami immunologicznymi (Dectin-1 i TLR2) oraz modulacją odpowiedzi NF-κB.

Badania nad preparatem Safmannan®

Phileo dash

Dzięki modulowaniu reakcji zapalnych i ochronie połączeń ścisłych Safmannan® może wspomagać zdrowie jelit oraz oszczędzać energię. Safmannan® may help to support gut health and save energy. Safmannan® has been evaluated in several trials with AGPs such as Avilamycine.

Znalezienie alternatywnych dla antybiotyków metod leczenia

Phileo dash

Safmannan® pozytywnie wpływa na mikroflorę jelitową, morfologię jelit i odporność. W celu porównania wydajności ptaków między niesuplementowaną niezakażoną grupą kontrolną, niesuplementowaną zakażoną grupą kontrolną, grupą suplementowaną disalicylanem metylenowym bacytracyny (BMD: 50 g/tonę) i czwartą grupą suplementowaną preparatem Safmannan® (250 g/tonę), wykorzystano model martwiczego zapalenia jelit.

 

Ptaki, którym podawano BMD lub Safmannan®, nie wykazywały istotnych różnic w zakresie masy ciała, współczynnika wykorzystania paszy czy śmiertelności w porównaniu z grupą niesuplementowaną niezakażoną.

 

Dodatkowo stwierdzono istotne zmniejszenie liczby zmian chorobowych w grupie BMD i Safmannan® w porównaniu z niesuplementowaną zakażoną grupą kontrolną. Suplementacja zakażonych ptaków preparatem Safmannan® pozwoliła osiągnąć równie dobrą wydajność, jak w przypadku niezakażonej grupy kontrolnej i ptaków suplementowanych antybiotykowym stymulatorem wzrostu.

Wypełnij ten formularz, aby pobrać przewodnik

Pobierz broszurę na temat zarządzania w erze poantybiotykowej

Dowiedz się więcej na temat zarządzania brojlerami

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash