Zdrowie żwacza i efektywność wykorzystania paszy

phileo

Trawienie u krów odbywa się głównie w żwaczu,
przy czym za fermentację odpowiadają tam mikroorganizmy – nie zachodzi trawienie przez samo zwierzę. Prawdziwe jest stwierdzenie, że żywienie krowy to żywienie mikrobioty jej żwacza. Żwacz jest dużym fermentatorem o objętości około 180 litrów, przy czym na każdą łyżeczkę zawartego w nim materiału przypada około 150 miliardów mikroorganizmów. Zaburzenia pracy żwacza mogą powodować niewystarczającą wydajność zwierząt, wywierając negatywny wpływ na rentowność gospodarstwa, gdyż obniżają one współczynnik wykorzystania paszy, co skutkuje mniejszą produkcją mleka.

picto dairy

Trawienie w żwaczu

Phileo dash

Największą część diety krów mlecznych stanowią węglowodany niestrukturalne i strukturalne. Są one fermentowane przez mikroorganizmy w żwaczu i przetwarzane głównie na lotne kwasy tłuszczowe, które pokrywają 70–80% zapotrzebowania energetycznego zwierzęcia. Lotne kwasy tłuszczowe są szybko wchłaniane w żwaczu, co umożliwia krowie ich łatwe wykorzystanie w produkcji mleka. Jednak brak równowagi pomiędzy węglowodanami strukturalnymi i niestrukturalnymi może prowadzić do nadprodukcji kwasu mlekowego oraz kwasicy żwacza.

 


Zdrowy i właściwie funkcjonujący żwacz z dobrą równowagą mikrobiologiczną jest w stanie efektywnie trawić węglowodany strukturalne (włókna). Włókna dostarczają dodatkowej energii do produkcji mleka, utrzymują zdrową równowagę żwacza i zapewniają lotne kwasy tłuszczowe do syntezy tłuszczu mlecznego.

Schorzenia żwacza

Phileo dash

Stan zdrowia żwacza jest zwykle oceniany na podstawie jego wartości pH. Niższe wartości pH (poniżej 6) wiążą się z kwasicą żwacza oraz zaburzeniami równowagi mikrobiologicznej i fermentacji. Podostra kwasica żwacza (SARA) nie daje wyraźnych objawów klinicznych, co sprawia, że jest bardzo trudna do zdiagnozowania w gospodarstwach mlecznych. Schorzenie to powoduje niski współczynnik wykorzystania paszy, złe trawienie włókna i obniżenie zawartości tłuszczu w mleku. Jest to częsty skutek braku równowagi w diecie i podwyższonego udziału węglowodanów niestrukturalnych, takich jak skrobia.

 

Aby dokładniej zbadać zaburzenia równowagi mikrobiologicznej, wykorzystujemy inny parametr żwacza – potencjał redoks (Eh). Podczas gdy pH daje pojęcie o kwasowości w żwaczu, Eh ukazuje aktywność i wzrost jego mikroorganizmów. Przy wzroście Eh obserwuje się zaburzenia mikrobiomu żwacza, które mogą często być powiązane z kwasicą żwacza i niskiej jakości paszą, szybką zmianą diety, spleśniałą kiszonką z mikotoksynami itp.

 

Dodatek preparatu Actisaf® do diety krów mlecznych w okresie laktacji zwiększa względną liczebność bakterii fibrolitycznych i rozkładających kwas mlekowy przez poprawę warunków redukcyjnych środowiska żwacza.

Probiotyki drożdżowe dla optymalnej fermentacji w żwaczu

Phileo dash

Dodanie preparatu Actisaf® do paszy krów mlecznych wspomaga obniżenie Eh w żwaczu w różnych dietach. Udowodniono, że suplementacja preparatem Actisaf® znacząco zwiększa in vivo liczebność bakterii rozkładających kwas mlekowy oraz bakterii trawiących włókno zarówno w dietach wysokoskrobiowych, jak i wysokobłonnikowych.

Większa aktywność bakterii rozkładających kwas mlekowy powoduje mniejszą akumulację tego związku i wyższe stężenia propionianu.

Wpływ suplementacji preparatem Actisaf® na zmienność mikroflory żwacza

Phileo dash

Actisaf® wspomaga również adaptację bakterii żwacza podczas zmiany diety, umożliwiając szybkie i płynne przejście na inną dietę bez spadku wydajności.

 

Suplementacja preparatem Actisaf® Sc 47 zmniejsza międzyosobniczą zmienność mikrobiomu żwacza podczas zmiany diety, co wskazuje na stabilizujący wpływ żywych drożdży na mikrobiotę. Dlatego Actisaf® Sc 47 może przyczyniać się do zmniejszenia zmienności w stadzie, stabilizując produkcję mleka przez poprawę równowagi mikroflory u krów funkcjonujących w trudnych warunkach.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania bydłem mlecznym

dairy immunity
dairy metabolic disorders
milk quality

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash