Zdrowie i żywienie krów mlecznych

Phileo dash

Suplementowanie diety probiotykami i aktywnymi składnikami pochodzącymi z fermentacji polepsza funkcjonowanie żwacza krów mlecznych przez wspieranie ich mikrobiomu w celu zwiększenia wydajności i długowieczności zwierząt przy jednoczesnej poprawie ich dobrostanu. Nasze rozwiązania i programy zwiększają produkcję oraz polepszają jakość mleka w całym cyklu laktacji przez lepsze wykorzystanie składników odżywczych. W rezultacie pomagamy zapewnić rentowność i zrównoważony rozwój gospodarstw mlecznych.

dairy cow
Zapobieganie schorzeniom żwacza w celu poprawy produkcji mleka

Zapobieganie schorzeniom żwacza w celu poprawy produkcji mleka

Phileo dash

Schorzenia żwacza są częste i kosztowne. Mają one wieloraką etiologię i poważne konsekwencje, zwłaszcza na wczesnym etapie laktacji. Głównym schorzeniem żwacza w sektorze krów mlecznych, powodującym znaczne straty w produkcji mleka oraz mogącym prowadzić do zwiększonej śmiertelności krów, jest kwasica.

 

Najczęstszym rodzajem kwasicy żwacza jest kwasica podostra (SARA), która jest przyczyną niskiego współczynnika wykorzystania paszy, niższej wydajności mlecznej, spadku zawartości tłuszczu w mleku i strat ekonomicznych. Chociaż jest to schorzenie trudne do zdiagnozowania w terenie, wskaźnikiem SARA często bywa spadek zawartości tłuszczu w mleku.

 

Dbanie o dobry stan zdrowia żwacza i zapobieganie jego kwasicy jest krytycznym elementem zarządzania stadem mlecznym w odnoszących sukcesy, zyskownych gospodarstwach.

Ograniczenie zaburzeń metabolicznych w celu zwiększenia wydajności i zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarstw mlecznych

Phileo dash

Wysokowydajne krowy mleczne są stale narażone na stres metaboliczny, środowiskowy i żywieniowy wywołany wycieleniami, wysoką produkcją, zmianami diety oraz globalnym ociepleniem. Produkcja dużej ilości mleka wymaga od krów dużej energii. W okresach stresu, takich jak wycielenia, stres cieplny lub choroba, krowy mają jednak obniżoną zdolność pobierania paszy i nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb energetycznych. Występuje wtedy ujemny bilans energetyczny prowadzący do zaburzeń metabolicznych zwanych ketozą.

 

Aby osiągnąć optymalną wydajność, płodność i długowieczność krów mlecznych, niezbędne jest zwracanie szczególnej uwagi na krytyczne elementy, takie jak okres przejściowy i stres cieplny.

Ograniczenie zaburzeń metabolicznych w celu zwiększenia wydajności
Poprawa rozkładu włókna w żwaczu dla wyższej produkcji

Poprawa rozkładu włókna w żwaczu dla wyższej produkcji i lepszej jakości mleka

Phileo dash

Wydajność mleczna krów stale rośnie – podwoiła się ona w ciągu ostatnich 40 lat dzięki udoskonaleniom w zakresie genetyki i lepszemu zarządzaniu oraz strategiom żywienia. Stale rosną też koszty paszy, co wymaga od sektora mleczarskiego wdrażania innowacyjnych strategii żywieniowych i zdrowotnych w celu dalszej poprawy wskaźników jej wykorzystania.

 

Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zdrowiem żwacza, które skupia się na zapewnieniu lepszej równowagi mikrobiomu tego organu przez uzupełnianie diety probiotykiem drożdżowym Actisaf® Sc 47. Poprawa rozkładu włókna w żwaczu może nie tylko dać więcej energii do produkcji mleka, ale także dostarczyć ważnych lotnych kwasów tłuszczowych w celu poprawy syntezy tłuszczu mlecznego w gruczole mlekowym.

Innowacyjne produkty dla bydła mlecznego

Nasze programy dla bydła mlecznego

Milk profit dairy cow
Program Heat stress dairy cow

Dowiedz się więcej na temat zarządzania bydłem mlecznym

Wsparcie mikrobiomu układu pokarmowego obejmujące żwacz i jelita może przynieść wymierne korzyści dotyczące wydajności hodowli. Troska o bydło mleczne i żywienie krów paszą uzupełnioną o kompozycje probiotyczne może przełożyć się także na ograniczenie stosowania antybiotyków i zmniejszyć ryzyko szybkiego uodparniania się na tego typu leki. Oprócz dobrostanu i zwiększenia przyswajalności wartości zawartych w pożywieniu drożdże dla krów mlecznych mogą pozytywnie wpływać na funkcjonowanie zwierząt na wielu innych płaszczyznach.

Żywienie bydła mlecznego

Specyfika środowiskowa czy warunki atmosferyczne to kolejne czynniki, które wpływają na zdrowie zwierząt i wydajność, jaką będą dysponować krowy mleczne. Żywienie jest tutaj szansą dla hodowców – wysokiej jakości pasze w połączeniu z odpowiednio dobranymi drożdżami dla bydła może pozytywnie wspomóc zwierzęta z radzeniem sobie z rozmaitymi sytuacjami stresowymi i złagodzić objawy.

Chodzi o takie zagrożenia jak m.in. przegrzanie organizmu, duża wilgotność, okres wzrostu czy okres okołoporodowy, które mogą negatywnie odbić się na zdrowiu i wydajności inwentarza. Oprócz tego probiotykoterapię w żywieniu bydła stosuje się w celu rozwinięcia pożądanych cech produkowanego mleka i z myślą o jego jakości.

Mieszanki stworzone dla krów mlecznych zawierające drożdże mogą ponadto stanowić wsparcie w zakresie płodności. Suplementację bydła hodowlanego warto rozważyć zarówno w okresach rozrodczych, jak i podczas ciąży oraz w okresie połogu, a więc na etapach, kiedy organizm wykazuje większe zapotrzebowanie na cenne składniki odżywcze i jest mocno eksploatowany.

Korzystanie z drożdży dla krów może sprzyjać poprawie stopnia przyswajalności składników odżywczych z pobieranej dawki. W efekcie żywienie bydła mlecznego ma szansę stać się zoptymalizowane pod kątem wykorzystania maksymalnego potencjału pasz dla zwierząt. To z kolei może przełożyć się na ich kondycję oraz możliwości, a więc i zwiększenie wydajności w zakresie produkcji mleka.

Specyfika i właściwości drożdży paszowych dla krów mlecznych

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na aspekty finansowe. Otóż żywienie krowy mlecznej drożdżami może wpłynąć na zwiększenie produkcji mleka i ograniczenie wydatków przeznaczanych na żywienie. Proponowane produkty można uznać za dobrą inwestycję także z uwagi na trwałość składników i ich odporność na nawet najbardziej zaawansowaną obróbkę (rozdrobnienie, granulowanie).

Z kolei dzięki niewrażliwości na specyfikę innych związków, które mogłyby osłabić właściwości drożdży, bydło mleczne spożywające pokarm uzupełniony o wybrane szczepy probiotyczne może pobierać go w formie najbardziej wartościowej. Czyni to nasze rozwiązania bardzo uniwersalnymi. Dodatkowo wyróżniają się one nawet kilkuletnim okresem przydatności, przez co mogą być wykorzystywane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Warto osobiście sprawdzić właściwości naszych produktów i zamówić je na własne potrzeby.

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash