Era poantybiotykowa jest wielką sposobnością dla wszystkich producentów trzody chlewnej

phileo

Rozwój oporności bakterii chorobotwórczych na środki przeciwdrobnoustrojowe
związany z terapiami antybiotykowymi stał się istotnym problemem w zakresie zdrowia publicznego oraz główną przyczyną stopniowego ograniczania stosowania antybiotyków i zastępowania ich innymi środkami. W obecnej erze poantybiotykowej niezwykle ważne jest uznanie znaczenia żywienia i jego wpływu nie tylko na wydajność zwierząt, ale także na mikrobiotę oraz zdrowie jelit. Stosowanie pre- i probiotyków w połączeniu z eubiotykami, znane jako żywienie funkcjonalne, przyczynia się do wzrostu zdrowszej mikrobioty – zamiast jej eliminacji – aby zapewnić lepszy stan zdrowia i dobrostan zwierząt.

Picto-swine-192x285

Innowacyjne badania nad sposobem działania probiotyków drożdżowych

Phileo dash

Za pośrednictwem własnego zespołu badawczego oraz we współpracy z uniwersytetami na całym świecie inwestujemy w nowe badania związane z sekwencjonowaniem 16s rRNA. Pozwala nam to na jednoczesny pomiar tysięcy cząsteczek biochemicznych pochodzących zarówno od gospodarza, jak i od bakterii, co umożliwia identyfikację szlaków molekularnych regulowanych przez mikrobiotę jelitową. Pokazuje nam również, jak na te szlaki wpływa stosowanie antybiotyków, odżywianie i choroby jelit.

 

Pomaga nam to zidentyfikować, w jaki sposób probiotyki oddziałują na poszczególne typy i rodzaje bakterii, pogłębiając naszą wiedzę o tym, jak modulować mikrobiotę, wywierając w ten sposób pozytywny wpływ na zdrowie jelit zwierząt. W ostatecznym rozrachunku pomaga nam to zidentyfikować typy lub rodzaje bakterii, które są bezpośrednio związane z kluczowymi parametrami wydajności, takimi jak średni dzienny przyrost, tempo wzrostu i wykorzystanie paszy.

Drożdże probiotyczne Actisaf® Sc 47 zawierają molekuły immunomodulujące

Phileo dash

Te molekuły, takie jak mannano-oligosacharydy i beta-glukany, pomagają stymulować system odpornościowy lochy oraz zwiększają ilość immunoglobulin wydzielanych w siarze i mleku, a tym samym przechodzących do surowicy prosiąt. Skutkuje to lepszym zdrowiem prosiąt i ma bezpośredni wpływ na wydajność, czego dowodem jest wyższa waga odsadzeniowa prosiąt i ich niższa śmiertelność, a wszystko to bez użycia antybiotyków.

Actisaf® Sc 47 wpływa na modulację mikrobioty jelitowej prosiąt po urodzeniu.

Phileo dash

Lochy suplementowane preparatem Actisaf® Sc 47 w okresie ciąży i laktacji wydalają pewną ilość żywych drożdży w swoim kale, a prosięta mogą pozyskać żywe drożdże poprzez kontakt z tym kałem. Liczne badania potwierdzają, że drożdże probiotyczne przyjmowane przez prosięta z kałem lochy mogą działać bezpośrednio na jelita prosiąt, poprawiając wydajność przez poprawę zdrowia jelit. Jest to wynikiem działania immunomodulacyjnego albo ukierunkowania mikrobioty jelitowej na korzystne bakterie.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania trzodą chlewną

Zrównoważone żywienie i nowoczesna hodowla trzody chlewnej

Powiązane artykuły

Przepraszamy, brak wpisów spełniających podane kryteria.

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash