Zarządzanie stresem cieplnym u brojlerów

phileo

Potrzeba ograniczenia stresu cieplnego i oksydacyjnego u drobiu jest kluczowa dla utrzymania wydajności ptaków oraz optymalnych marż dla ich hodowców.

 

Drób wydaje się być szczególnie podatny na czynniki środowiskowe powszechnie określane mianem stresu cieplnego: wysokie temperatury w połączeniu z wysoką wilgotnością. Około 50% światowej produkcji drobiu jest prowadzone na obszarach tropikalnych, przy czym w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej prognozuje się w przyszłości jej znaczny wzrost. Na tych obszarach, a także w niektórych cechujących się gorącymi porami roku regionach klimatu umiarkowanego wysokie temperatury mogą być szkodliwe dla drobiu użytkowego. W połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza skutki mogą być katastrofalne.

 

Istotnym czynnikiem jest również globalne ocieplenie: na całym świecie regularnie występują temperatury powyżej 30°C.

Picto poultry

Stres cieplny na fermach drobiu

Phileo dash

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu stresu cieplnego na produktywność można wdrożyć różne strategie, w tym poprawę zarządzania gospodarstwem i żywienia. W zarządzaniu stresem cieplnym u brojlerów ważne jest również żywienie. Badania wykazały, że uzupełnienie paszy dla ptaków preparatem Safmannan® może ułatwić brojlerom przyswajanie składników odżywczych i tolerowanie trudnych warunków środowiskowych. Safmannan® to najwyższej jakości frakcja drożdżowa bogata w mannano-oligosacharydy oraz beta-glukany (1,3 i 1,6), które mogą wiązać patogeny oraz poprawiać morfologię i integralność jelit u ptaków.

 

Podawanie preparatu Safmannan® ptakom podlegającym stresowi cieplnemu pomaga wiązać patogeny i wzmacnia barierę nabłonkową. Zmniejsza to translokację bakterii i wydzielanie IL-6, co skutkuje mniejszym wydzielaniem kortykosteronu przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji układu odpornościowego, poprawiając wydajność ptaków.

Efekty suplementacji preparatem Safmannan u brojlerów

Phileo dash

Sohail i in. oceniali wpływ suplementacji preparatem Safmannan® na brojlery poddane przewlekłemu stresowi cieplnemu. 270-dniowe brojlery losowo podzielono na 3 grupy. Temperatura w 1. dniu w przypadku grupy poddanej stresowi cieplnemu i grupy otrzymującej Safmannan® (500 g/t) była utrzymywana na poziomie 35±2°C, pozostając na stałym poziomie do 42. dnia. Temperatura w grupie kontrolnej została ustawiona na 35±2°C w 1. dniu, a następnie była obniżana o 3°C tygodniowo aż do osiągnięcia 26±2°C.

 

Wydajność wzrostu była mierzona w 21. i 42. dniu. W 21. i 42. dniu u 30 ptaków z każdej grupy oceniano stężenie kortykosteronu w osoczu. Grupa poddana stresowi cieplnemu miała o 18,3% mniejsze przyrosty masy ciała w 21. dniu i o 49,6% mniejsze w 42. dniu w porównaniu z grupą kontrolną. Suplementacja preparatem Safmannan® zwiększyła przyrost masy ciała o 8,1% w 21. dniu i 17,7% w 42. dniu w porównaniu do grupy poddanej stresowi cieplnemu. W 42. dniu brojlery suplementowane preparatem Safmannan® miały taki sam współczynnik wykorzystania paszy jak ptaki z grupy kontrolnej.

Zmniejszanie negatywnych skutków stresu cieplnego dzięki preparatowi Safmannan®

Phileo dash

Podwyższenie poziomu kortykosteronu w surowicy jest uznawane za wskaźnik stresu cieplnego (Quinteiro-Filho i in., 2010). W dniach 21. i 42. brojlery suplementowane preparatem Safmannan® wykazywały niższe stężenie kortykosteronu w surowicy niż grupa poddana stresowi cieplnemu oraz taki sam poziom jak grupa kontrolna.

 

Suplementacja preparatem Safmannan® może pomóc w ograniczeniu szkodliwych skutków przewlekłego stresu cieplnego dzięki wspieraniu układu odpornościowego, ograniczaniu stanów zapalnych i utrzymywaniu integralności jelit, zwiększając w ten sposób wchłanianie składników odżywczych niezbędnych do wzrostu ptaków. Safmannan® okazał się kluczowym elementem działań zapobiegających stresowi cieplnemu.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania brojlerami

gut health broilers
antibiotics reduction broilers
salmonella control
Immune modulation
oxydation stress

Dołącz do naszej społeczności w mediach społecznościowych

Zasubskrybuj
nasz biuletyn

Phileo dash